Archief

Het gebruik en de waardering van groengebieden wordt versterkt als er een goede 'match' is tussen de vraag en het...

1 op de 5 vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders in binnen- en buitenland vindt plaats in Zuid-Holland. Het gaat om circa 290...

Natuurgebieden hebben een grote aantrekkingskracht op recreanten, de meeste gebieden (circa 90%) zijn opengesteld voor het publiek. De bezoekersaantallen passeren...

Meer en aantrekkelijke recreatiegebieden voor de stedeling. Dat is het doel van Recreatie-om-de-Stad (RodS), het programma waarvoor in de periode...

Een toeristisch overstappunt (TOP) is dé plek om de auto te parkeren en vanaf daar een wandel- of fietstocht te...

De inwoners van Zuid-Holland zijn op allerlei manieren betrokken bij het groen in de provincie. Ze denken bijvoorbeeld mee over...

Een groot deel van de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland is onderzocht op beleefbaarheid en toegankelijkheid. Wat blijkt? Alle gebieden...