Toeristische Overstappunten

Een toeristisch overstappunt (TOP) is dé plek om de auto te parkeren en vanaf daar een wandel- of fietstocht te starten in een landelijke omgeving. De TOP’s liggen verspreid over de hele provincie, het zijn er 46 in totaal.

TOP’s in Zuid-Holland

De provincie werkt aan een provinciedekkend netwerk van TOP’s. Hiermee worden de bereikbaarheid en het gebruik van recreatieve routes vergroot. Vanaf elke TOP zijn bewegwijzerde wandelroutes en fietsroutes te vinden. Een aantal TOP’s sluit ook aan op vaarroutes. 

In totaal zijn er 46 TOP’s in Zuid-Holland gerealiseerd (peildatum april 2017). De ontwikkeling van nieuwe TOP’s loopt via de samenwerking van regionale gebiedspartijen die zijn verenigd in landschapstafels groen en recreatie.  

Grotere kaart weergeven

Bekendheid en gebruik van TOP’s

In 2015 is een meting gedaan naar bekendheid van de TOP’s in Zuid-Holland (NBTC, 2015). Hieruit blijkt dat 2% van de Zuid-Hollanders zeer goed bekend is met een TOP. Een tweede meting (gepland in 2017) is nodig om een betrouwbare inschatting te kunnen maken van het gebruik en de waardering. 

De website www.toproutenetwerk.nl​ heeft in 2016 een kwart meer bezoekers gehad dan het jaar er voor. Er zijn wel grote verschillen in het bezoek aan de afzonderlijke TOP’s. De meest bezochte pagina in Zuid-Holland is die van de Hollandse Biesbosch.

Wat kost een TOP?

De provincie heeft de afgelopen jaren € 900.000 aan TOP’s uitgegeven, naast de € 900.000 van de deelnemende partijen. Een TOP kost gemiddeld tussen de €30.000 en €40.000. De maximale provinciale bijdrage is € 20.000. Het beheer en onderhoud wordt door externe partijen betaald en uitgevoerd. Dit zijn gemeenten, recreatieschappen of particulieren. De TOP’s maken deel uit van een landelijk netwerk en zijn ook te vinden in Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. De beeldmerken verschillen per provincie. In Zuid-Holland is dit een groene halm.