Afgerond

Afwegingskader Verstedelijking (december 2017)

In de provincie Zuid-Holland ligt een behoorlijke verstedelijkingsopgave. Op basis van verschillende analyses en wegingsfactoren zijn kaarten gemaakt die vanuit diverse ambities weergeven wat logische plekken zijn om te verstedelijken.

De bijdrage is opgenomen in de discussienota verstedelijking.  Op dit moment wordt voor de Verstedelijkingsopgave met de partners overlegd hoe dit uit te voeren is.

 

Digitale infrastructuur en economie (Mei 2018)

Vanuit de ambitienotitie is er hernieuwde aandacht voor digitale infrastructuur en economie. Wij hebben een quick scan gedaan, om in beeld te brengen wat speelt en wat mogelijke acties zijn voor de provincie. Om zo een politiek-bestuurlijke afweging te kunnen maken voor een (eventueel vernieuwde) rol- of taakopvatting. Een goede digitale infrastructuur helpt bedrijven en inwoners van Zuid-Holland om (economische) kansen van digitalisering te benutten.

De uitwerking voor de digitale infrastructuur en de kansen voor bedrijven (big-dataplatforms, slimme logistiek, slimme mobiliteit, sensoren, internet of things) wordt nu verder opgepakt binnen de Roadmap Next Economy.

​​​​​​​​​​​​​​​​Maatschappelijke gebiedsprofielen (Juli 2018)

In verband met het gebiedsgericht werken hebben wij maatschappelijke gebiedsprofielen laten maken. Zo’n profiel bevat sociaal-economische en demografische gegevens. Cijfers voor heel Zuid-Holland en Nederland zijn toegevoegd ter vergelijking.

De maatschappelijke gebiedsprofielen kunnen waar nodig met meer gerichte en specifieke beleidsinformatie worden aangevuld, zoals analyse van trends voor de toekomst, modellen voor het berekenen van het effect van beleid of gegevens over aparte gemeenten.

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Metropoolregio Rotterdam Den Haag

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel A12 Gouwe

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Drechtsteden

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Krimpenerwaard

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Rijn en Veenstreek

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Voorne-Putten

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Leidse regio

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Duin en Bollenstreek

rapportage maatschappelijk gebiedsprofiel Hoeksche Waard