Kennisplatform RTLS

Kennisplatform Recreatie, Toerisme, Landschap en Sport 

Aanleiding      

Er is veel lokale en regionale energie, ambitie én potentie op het thema toerisme, recreatie en sport in Zuid-Holland. Gemeenten, regio’s, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben ideeën, kennis en plannen, voeren onderzoeken en projecten uit, maken onderling afspraken met elkaar of sluiten, al dan niet met de provincie, convenanten af. Het ontbreekt daarbij soms aan een heldere samenhang en een goede afstemming. Partijen weten elkaar niet te vinden of de plannen, kennis en onderzoeken bij de buurgemeenten zijn niet bekend. Ook de financiële mogelijkheden zijn beperkt. Daarnaast binnen onze organisatie verschillende afdelingen en taakteams zijn bezig met deze thema om in het kader van gezamenlijk programmeren en organiseren, bestaande kennis, data, onderzoeken, projecten, kaarten et cetera , met elkaar delen, benutten en ontwikkelen.

De hoofdvraag hierbij is: “doen we nu de juiste onderzoeken voor de juiste vragen met de juiste kennispartners?”. Worden nu wel de juiste acties gedaan en kansen gepakt? Of vergeten we nog iets? En worden de effect en prestatie indicatoren op de juiste manier gemeten en gemonitord? Welk onderzoek kan eerder of juist later worden uitgevoerd? Er is winst te behalen door met elkaar in gesprek te gaan, ambities goed af te stemmen en onze kennis met elkaar delen. De beoogde digitaal kennisplatform biedt hulp bij het beantwoorden van deze vragen. Dit kennisplatform is gemaakt in samenwerking van Kenniscluster toerisme, recreatie en sport en Team-Geo (Afdeling Informatisering en automatisering) door het samenbrengen van intern en externe partners en het uitwerken en digitaliseren van de onderzoeksagenda.

Ambitie van het kennisplatform Recreatie, toerisme en sport     

Het kennisplatform recreatie, toerisme en sport is een interactieve atlas, digitaal bibliotheek en openbaar databron van en voor alle belanghebbende partijen (intern en extern) die actief zijn en/of betrokken op het gebied van toerisme, sport en recreatie in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland wil met dit kennisplatform een proces in gang zetten waarbij betrokken partijen met elkaar en met de provincie in gesprek gaan, over de eigen grenzen heen kijken, informatie uitwisselen en de samenwerking te bevorderen.

Het kennisplatform is geen doel op zich maar een instrument (middel) om kennis en onderzoeken te delen en te kijken of de juiste dingen worden gedaan, de juiste keuzes worden gemaakt, inspiratie op te doen en kansen op het gebied van toerisme, recreatie en sport te benutten.

Klik op onderstaande button om het Kennisplatform Recreatie, Toerisme, Landschap en Sport te bezoeken.