Toegankelijkheid groengebieden

Een groot deel van de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland is onderzocht op beleefbaarheid en toegankelijkheid. Wat blijkt? Alle gebieden zijn beleefbaar voor bezoekers en bijna alle gebieden zijn toegankelijk voor wandelaars. Ook voor andere recreantengroepen zijn er volop mogelijkheden.

Toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden 

De natuurorganisaties streven er naar alle gebieden ruim open te stellen voor recreanten. Waar dit niet mogelijk is, is het gebied wel op een andere manier te beleven. Resultaat is dat alle groengebieden te beleven zijn en bijna alle gebieden toegankelijk zijn voor wandelaars. De voorzieningen per gebied verschillen behoorlijk en zijn gericht op verschillende recreantengroepen 

(wandelaars, fietsers, MTB-ers, ruiters, kanoërs enzovoorts). 

Een andere manier om een gebied te beleven, is door er te werken als vrijwilliger. Groenparticipatie en groenbeleving gaan hand in hand en bij alle natuurorganisaties is het mogelijk om je als vrijwilliger aan te sluiten. 

Verantwoording

Van de Groene Partners en de provincie Zuid-Holland zijn in de periode mei tot en met juli 2017 de meest actuele beschikbare gegevens 

verzameld voor wat betreft toegankelijkheid natuur- en recreatiegebieden. De resultaten zijn weergegeven in een rapport en een interactieve kaart.

Grotere kaart weergeven