Recreatiegebieden om de stad

Meer en aantrekkelijke recreatiegebieden voor de stedeling. Dat is het doel van Recreatie-om-de-Stad (RodS), het programma waarvoor in de periode 2013-2019 dertien nieuwe recreatiegebieden worden aangelegd. Ongeveer 75% daarvan is inmiddels ingericht. 

​Opgave RodS-gebieden

De provinciale ambitie is dat eind 2019 alle RodS-gebieden zijn ingericht en opengesteld. Ook zijn de afspraken over het beheer dan goed geregeld. Deze opgave heeft 

een omvang van circa 2.840 hectare en is verdeeld over dertien gebieden. De recreatiegebieden die eind 2012 al klaar waren, zijn hierin niet meegerekend.

Inrichting van de RodS-gebieden

De inrichting van de meeste gebieden heeft de provincie Zuid-Holland neergelegd bij gemeenten of waterschap. De grond heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels aan deze partijen overgedragen. In twee gebieden is de Provincie 

Zuid-Holland zelf de uitvoerende partij, dit gaat om de gebieden Bentwoud en Balii-Bieslandse Bos. Ongeveer 75 % van het areaal is inmiddels ingericht en in gebruik genomen als recreatiegebied (peildatum 1 januari 2017).