Dagrecreatie

1 op de 5 vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders in binnen- en buitenland vindt plaats in Zuid-Holland. Het gaat om circa 290 miljoen activiteiten die vooral door Zuid-Hollanders zelf worden ondernomen (90%). Dit is goed voor een besteding van € 5,5 miljard. De meeste activiteiten vinden plaats in de regio’s Rotterdam en Haaglanden. 

Vrijetijdsactiviteiten (landelijk)

Met het ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) worden de vrijetijdsactiviteiten gemeten van Nederlanders in binnen- en buitenland. Het onderzoek is gericht op dagactiviteiten (dus zonder overnachting).  

Het gaat landelijk om bijna 1,5 miljard activiteiten. 1 op de 5 activiteiten vindt plaats in Zuid-Holland. Dagactiviteiten in het buitenland (circa 4% van alle activiteiten door Nederlanders) zijn daarin meegerekend.

Vrijetijdsactiviteiten (Zuid-Holland)

De meeste activiteiten in Zuid-Holland worden door Zuid-Hollanders zelf ondernomen (90%). De categorie ‘buitenrecreatie’ telt het hoogst aantal activiteiten (31%) en heeft verreweg de hoogste frequentie van 90 keer per 

jaar. De activiteiten in Zuid-Holland komen overeen met het landelijk beeld; er zijn geen opvallende verschillen. In totaal worden 290 miljoen activiteiten in Zuid-Holland ondernomen wat goed is voor een besteding van circa € 5,5 miljard.

Provincie ​Aandeel dagrecreatie in eigen provincie
​Zuid-Holland ​90%
​Noord-Brabant ​87%
​Limburg ​84%
​Friesland / Noord-Holland ​83%
​Groningen ​80%
​Overijssel 79%
Gelderland 77%
Utrecht 72%
Zeeland 71%
​Flevoland ​68%
​Drenthe ​61%

Bron: Weekmeting R&T standaard, ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2012/2013, NBTC-NIPO Research

Meest ondernomen activiteiten in Zuid-Holland

Het aantal Zuid-Hollanders dat een of meerdere vrijetijdsactiviteiten heeft ondernomen is 98%. Dit percentage komt overeen met het landelijk beeld. De activiteit ‘wandeling voor plezier’ is de meest 

ondernomen activiteit in de eigen regio (14%). Daarna volgen ‘winkelen in de binnenstad’ en ‘uit eten gaan’. Fietsen voor plezier komt op de vierde plaats (8%).

Inkomende en uitgaande activiteiten in Zuid-Holland

Zuid-Hollanders ondernemen circa 54 miljoen activiteiten buiten Zuid-Holland. Dit vertegenwoordigt een besteding van ongeveer € 1 miljard. Het aantal inkomende activiteiten (niet Zuid-Hollanders die in Zuid-Holland een activiteit ondernemen) ligt lager op bijna 30 miljoen

activiteiten en ongeveer € 690 miljoen aan bestedingen. Het zijn vooral inwoners uit de buurprovincies die in Zuid-Holland activiteiten ondernemen. Per saldo gaan er dus meer activiteiten en bestedingen uit Zuid-Holland, dan dat er binnen komen.

Activiteiten per regio

In de regio’s rond Rotterdam en Haaglanden vindt ongeveer 70% van de vrijetijdsactiviteiten plaats.

De overige 30% vindt plaats in de regio’s Veenweide, Drechtsteden, Delta en Holland Rijnland.  

Bestedingen

In Zuid-Holland wordt per vrijetijdsactiviteit een bedrag besteed van ruim €16 per persoon. Dit zijn directe bestedingen en is exclusief vervoerskosten en diverse vaste kosten. Dit geld gaat vooral op aan consumpties en winkels. De gemiddelde besteding in Zuid-Holland ligt bijna 1 euro hoger dan het gemiddelde bedrag dat door Nederlanders in binnen- en buitenland wordt besteed.