Archief

Zuid-Holland beschikt over het algemeen over voldoende grondwater. Dat is vooral van belang voor de drinkwatervoorziening. Die vindt grotendeels plaats...

Bij bodemverdichting is er sprake van het samendrukken van de bodem waardoor de bodemstructuur verloren gaat. Dit vormt een serieuze...

Het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland bestaat uit veen of slappe klei, waar het maaiveld daalt als gevolg van...

De bodem in Zuid-Holland wordt in steeds mindere mate gebruikt voor het storten van afvalstoffen. Niettemin dient de bodem beschermd...

De provincie heeft in haar beleid ‘’Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water’’ gesteld dat uiterlijk in 2015, met mogelijke uitloop naar 2027...

[vc_row] De provincie Zuid-Holland steekt veel energie in de aanpak van locaties met ernstige bodemverontreinigingen waarbij onaanvaardbare risico’s zijn aangetoond. Deze...