Energie en fossiele brandstoffen

In Zuid-Holland wordt op een aantal plaatsen uit kleine velden olie en gas gewonnen. Met name de gasproductie draagt voor een relatief klein deel bij aan de in Nederland totaal gewonnen hoeveelheid.

​​​​​​​​​Het Ministerie van Economische Zaken verleent vergunningen om olie- en gasvelden op te sporen en in productie te nemen. Het grootste deel van Zuid-Holland is in concessie gegeven aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In het oostelijk deel heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. (VOGN) (voorheen Nothern Petroleum Netherlands) een aantal concessiegebieden. De olie- en gasvelden liggen voornamelijk in een strook tussen Den Haag/Westland en Dordrecht. 

Een veld kan olie, gas of een combinatie van beide bevatten binnen één of meerdere, boven elkaar liggende reservoirlagen. De status van deze olie- en gasvelden zijn op de kaart in ​beeld gebracht. Het gaat hierbij om conventionele winning. Schaliegas valt onder niet-conventionele aardgaswinning. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van winning. De potentiële gebieden waar schaliegas kan voorkomen zijn op kaart aangegeven.

Olie- en gasvelden in Zuid-Holland

Olieproductie Zuid-Holland

De omvang van de aardolieproductie in Zuid-Holland is in de grafiek aangeven. De productie vindt plaats in de in vermelde concessiegebieden. De olieproductie in Zuid-Holland bedroeg in 2018 totaal 12,5 % van de totale productie (land en onder Continentaal plat).

Gasproductie Zuid-Holland

De omvang van de aardgasproductie in Zuid-Holland is in de grafiek weergegeven. De productie vindt plaats in de vermelde concessiegebieden. De gasproductie in Zuid-Holland vormde in 2018 een klein deel van de productie in Nederland: circa 2,1 % van de productie op land en circa 1,4 % van de totale productie (land en onder Continentaal plat).​