Werelderfgoed

In totaal bevinden zich in Nederland 12 werelderfgoederen. In Zuid-Holland zijn 4 werelderfgoederen aangewezen.

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Het zijn monumenten, natuurgebieden, gebouwen en landschappen die zo bijzonder zijn dat ze voor de mensheid behouden moeten blijven. Ze hebben een unieke, universele waarde, ‘an outstanding universal value’. Om het werelderfgoed te kunnen beschermen is er sinds 1972 een verdrag opgesteld: Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Een overheid die het verdrag ondertekent, belooft goed voor zijn werelderfgoederen te zorgen.

Op dit moment zijn de volgende objecten in Zuid-Holland erkend als werelderfgoed:  

  • Kinderdijk
  • Van Nelle-Fabriek
  • Limes
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie

Bronnen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed