Openbaar Vervoer – Rituitval

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Hoekse Waard Goeree- Overflakkee. De provincie wil de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Hierbij hoort betrouwbaar openbaar vervoer. Een aspect dat de kwaliteit van het openbaar vervoer mede bepaalt is het aantal uitgevallen ritten.

In onderstaande grafieken is de rituitval in de verschillende concessies voor de periode 2014 tot en met 2022 opgenomen. In 2022 is de rituitval hoger dan in de eerdere jaren. Enerzijds doordat in 2020 en 2021 de dienstregeling vanwege corona afgeschaald was en er dus in 2022 meer ritten werden gereden die potentieel kunnen uitvallen. Daarnaast kampen de verschillende concessies met personeelstekorten waardoor er ritten uitvallen.
In de tweede figuur is het verloop van de rituitval per maand opgenomen en tevens het onderscheid tussen verwijtbare en niet-verwijtbare rituitval aangegeven. Onder verwijtbare rituitval wordt bijvoorbeeld rituitval als gevolg van een mankement aan het materieel, of door personeelsproblemen verstaan. Niet verwijtbare rituitval is bijvoorbeeld rituitval veroorzaakt door een ongeval of extreme weersomstandigheden. Ook ritten die uitvallen als gevolg van problemen met reizigers zijn niet verwijtbaar.
​​