Openbaar Vervoer – Rituitval

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Hoekse Waard Goeree- Overflakkee. De provincie wil de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Hierbij hoort betrouwbaar openbaar vervoer. Een aspect dat de kwaliteit van het openbaar vervoer mede bepaalt is het aantal uitgevallen ritten.

In onderstaande grafieken is de rituitval in de verschillende concessies voor de periode 2014 tot en met juni 2016 opgenomen. In 2015 zijn in de concessies ZHN en HWGO meer ritten uitgevallen dan een jaar eerder. In de DAV ​​concessie zijn minder ritten uitgevallen. In absolute aantallen waren dit er in 2015 in ZHN 2470, in HWGO 616 en in de DAV 1405. Deze aantallen komen overigens overeen met de omvang van de concessie (in aanbod en gebruik). Ook is het verloop van de rituitval per maand opgenomen en het onderscheid tussen verwijtbare en niet-verwijtbare rituitval aangegeven.
Onder verwijtbare rituitval wordt bijvoorbeeld rituitval als gevolg van een mankement aan het materieel, of door personeelsproblemen verstaan. Niet verwijtbare rituitval is bijvoorbeeld rituitval veroorzaakt door een ongeval of extreme weersomstandigheden. Ook ritten die uitvallen als gevolg van problemen met reizigers zijn niet verwijtbaar.
​​