Openbaar Vervoer – Rituitval

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Hoekse Waard Goeree- Overflakkee. De provincie wil de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Hierbij hoort betrouwbaar openbaar vervoer. Een aspect dat de kwaliteit van het openbaar vervoer mede bepaalt is het aantal uitgevallen ritten.

In onderstaande grafieken is de rituitval in de verschillende concessies voor de periode 2014 tot en met 2021 opgenomen. In 2018 zijn veel ritten uitgevallen in de verschillende concessies. Dit is veroorzaakt door diverse stakingsdagen die hebben plaatsgevonden. In de jaren 2020 en 2021 ligt de rituitval lager, dit komt door de corona pandemie. Opvallend is wel dat in de concessie Zuid-Holland Noord in 2021, ondanks de pandemie, het aantal uitgevallen ritten hoger ligt dan de jaren 2014-2017. In de tweede figuur is het verloop van de rituitval per maand opgenomen en tevens het onderscheid tussen verwijtbare en niet-verwijtbare rituitval aangegeven.
Onder verwijtbare rituitval wordt bijvoorbeeld rituitval als gevolg van een mankement aan het materieel, of door personeelsproblemen verstaan. Niet verwijtbare rituitval is bijvoorbeeld rituitval veroorzaakt door een ongeval of extreme weersomstandigheden. Ook ritten die uitvallen als gevolg van problemen met reizigers zijn niet verwijtbaar.
​​