Intensiteiten Provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland is beheerder van 518 km aan provinciale wegen. Inzicht in het gebruik van deze wegen is nodig om de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland te kunnen verbeteren. Daarnaast is deze informatie noodzakelijk om het beheer en onderhoud van de provinciale wegen goed uit te kunnen voeren.

Op onderstaande kaart en in de grafieken kunnen de intensiteiten op de provinciale wegen sinds 1994 geraadpleegd worden.

>