Intensiteiten Provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland is beheerder van 525 km aan provinciale wegen. Inzicht in het gebruik van deze wegen is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland te kunnen verbeteren. Daarnaast is deze informatie onontbeerlijk om het beheer en onderhoud van de provinciale wegen goed uit te kunnen voeren.

Op onderstaande kaart en grafieken kunnen de intensiteiten op de provinciale wegen sinds 1994 geraadpleegd worden.