Openbaar Vervoer – Instappers en reizigerskilometers

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van Nederland, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, met veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- en werkomgeving. De opgave van de provincie is om ervoor te zorgen dat reizigers vlot en veilig op hun bestemming komen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer. De provincie wil dat iedereen in Zuid-Holland op een duurzame, snelle en makkelijke manier van huis naar werk, opleiding of vrije tijdsbesteding kan reizen waarbij voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de reistijd belangrijk is. Of je nu met de fiets, het openbaar vervoer (OV), de auto, over het water, lopend of een combinatie daarvan naar je bestemming wil. De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord (ZHN), Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem (DMG) (voorheen Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden DAV) en de Hoekse Waard-Goeree Overflakkee (HWGO).

​​​

Door de coronapandemie is het reizigersvolume in het busvervoer na 2019 sterk gedaald. In 2020 tot zo een 46% ten opzichte van 2019 (aantal instappers) in 2021 is dit licht toegenomen ten opzichte van 2020 (+4%). In 2022 is het aantal reizigers en aantal afgelegde kilometers verder toegenomen tot 25,5 miljoen instappers en 251 miljoen reizigerskilometers. Hiermee ligt het gebruik van het OV in 2022 in de door Zuid-Holland uitgegeven concessies nog altijd een kwart onder het gebruik in 2019. In de concessie HWGO is de gemiddelde reisafstand per instapper het grootst met 15,9 km.
Deze concessie wordt gekenmerkt door diverse dunnere buslijnen en een aantal dikke buslijnen die de eilanden met de rest van Zuid-Holland (Rotterdam, Zuidplein) verbindt. Zie hiervoor het tabblad totalen. In het tabblad ontwikkeling is voor de periode 2015-2022 het aantal instappers en aantal reizigerskilometers per concessie weergegeven. Hier is duidelijk te zien dat in de concessie HWGO het aantal reizigerskilometers relatief gezien een stuk hoger ligt dan in de andere concessies. In het laatste tabblad kan per jaar, per maand het aantal instappers en reizigerskilometers worden bekeken.

In onderstaand dashboard kunnen de aantallen in- en uitstappers per halte worden bekeken