Openbaar Vervoer – Instappers en reizigerskilometers

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, met veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- en werkomgeving. De opgave van de provincie is om ervoor te zorgen dat reizigers vlot en veilig op de bestemming komen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer. De provincie wil meer passagiers in het openbaar vervoer. De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord, Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de Hoekse Waard-Goeree Overflakkee.

​​​

In 2017 is in alle concessies het aantal instappers en reizigerskilometers ten opzichte van 2016 toegenomen. Het aantal instappers nam met 6% toe en het aantal reizigerskilometers met 17%. Opvallend is de toename in de gemiddelde afstand per instapper in de concessies DAV en ZHN. Momenteel wordt nader onderzocht wat hiervoor de reden is.  In 2017 zijn in de drie busconcessies samen 32,4 miljoen instappers (check-ins) geregistreerd. Samen hebben deze reizigers 352,4 miljoen reizigerkilometers afgelegd. 
De helft hiervan is in de concessie Zuid-Holland Noord afgelegd. In de concessie HWGO is de gemiddelde afstand per instapper het grootst met 16,1 km. Deze concessie wordt gekenmerkt door diverse dunnere buslijnen en een aantal dikke buslijnen die de eilanden met de rest van Zuid-Holland (Rotterdam, Zuidplein) verbindt.  In onderstaande tabel de cijfers samengevat:
Concessie Instappers Reizigerkilometers Gemiddelde afstand per instapper
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
DAV 8.008.000 8.593.000 9.152.000 75.304.000 81.198.000 98.854.000 9,4 km 9,4 km 10,8 km
HWGO 4.485.000 4.640.000 4.773.000 71.959.000 75.979.000 77.064.000 16,0 km 16,4 km 16,1 km
ZHN 16.760.000 17.391.000 18.462.000 140.441.000 145.201.000 176.491.000 8,4 km 8,3 km 9,6 km

 

In de grafiek instappers per maand wordt de verhouding tussen de drie concessies ook duidelijk zichtbaar. In de concessie ZHN worden ongeveer drie keer zoveel reizigers vervoerd als in de DAV en ongeveer vier keer zoveel als in HWGO.

Ook in de grafiek met de reizigerskilometers per maand is deze verhouding zichtbaar.

In onderstaande kaart is informatie op halteniveau beschikbaar voor de jaren 2013-2016.