Huishoudensontwikkeling

In deze bijdrage komt de samenstelling en de leeftijdsopbouw van de Zuid-Hollandse huishoudens aan de orde. Daarbij wordt de feitelijke ontwikkeling vanaf 2000 tot 2016 beschreven alsmede de uitkomsten van de Zuid-Hollandse Bevolkings Prognose 2016, voor de periode 2016-2031.

 

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek, Provincie Zuid-Holland