Bedrijvigheid

In de onderstaande grafieken wordt een beeld gegeven van het economische klimaat in Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse economie is ruim 1/5 deel van de gehele Nederlandse economie. 

De laatste 4 grafieken zijn op meerderen manieren te sorteren. Deze grafieken werken met saldo’s en geven in één oogopslag weer of de stemming onder ondernemers positief of negatief is. Een saldo ontstaat door het percentage ondernemers dat zijn ervaring of verwachting als negatief ziet, af te trekken 

van het percentage dat een positieve ervaring of verwachting meldt. Als bijvoorbeeld 10 procent van de ondernemers een dalende omzet had en 20 procent een stijgende omzet, ontstaat een saldo van +10 procent.