Transformatie van werklocaties

De provincie Zuid-Holland gaat actief aan de slag met gemeenten en organisaties om de bestaande ruimte in stads- en dorpscentra beter te benutten. Met een reeks aan acties, variërend van onderzoek, inzet van kennis en ‘versnellingskamers’ voor lastige gebiedsvraagstukken, wil de provincie een bijdrage leveren aan de transformatie, herbestemming en herontwikkeling van bestaand vastgoed of braakliggende terreinen. Transformatie van overaanbod aan werklocaties is een van de speerpunten.

Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) valt af te leiden hoeveel m2 werklocatie per jaar getransformeerd is naar woningen. Het betreft transformatie van kantoren en bedrijfsruimten. Door transformatie werd de afgelopen 4 jaar jaarlijks tussen de 100.000 m2 en 140.000 m2 omgezet in tusen de 1.000 en 1.500 woningen. Dit is gelijk aan 10% van de kantorenleegstand in  

Rotterdam en Den Haag en gelijk aan 1% van het totaal bestaand aanbod aan kantoren. Helaas komt er jaarlijks ook nog leegstand bij en worden er ook woningen omgezet naar werklocaties.

In onderstaande kaart is weergegeven welke gebouwen in 2017 van werk- naar woonfunctie zijn veranderd, zijn gesplitsts, gesloopt of nieuw opgeleverd. Bronnen: BAG historie 1-1-2018, beschikbaar gesteld door ESRI Nederland.

Grotere kaart weergeven