Transformatie en nieuwbouw van werklocaties

De provincie Zuid-Holland gaat actief aan de slag met gemeenten en organisaties om de bestaande ruimte in stads- en dorpscentra beter te benutten. Met een reeks aan acties, variërend van onderzoek, inzet van kennis en ‘versnellingskamers’ voor lastige gebiedsvraagstukken, wil de provincie een bijdrage leveren aan de transformatie, herbestemming en herontwikkeling van bestaand vastgoed of braakliggende terreinen. Transformatie van overaanbod aan werklocaties is een van de speerpunten.

Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) valt af te leiden hoeveel m² werklocatie per jaar getransformeerd is naar woningen. Het betreft transformatie van kantoren en bedrijfsruimten. Door transformatie werd de afgelopen 4 jaar jaarlijks tussen de 100.000 m² en 140.000 m² omgezet in tusen de 1.000 en 1.500 woningen. In 2018 waren het er iets meer met 1757 woningen uit 200.000 m² werkruimte/kantoren. Dit is gelijk 2% van het totaal bestaand aanbod aan kantoren. Jaarlijks komt er nog leegstand bij en worden er ook woningen omgezet naar werklocaties.  

In onderstaande kaart is weergegeven welke panden (2012-2018) van werk- naar woonfunctie zijn veranderd, zijn gesplitsts, gesloopt of nieuw opgeleverd. Bronnen: BAG historie 1-1-2020, beschikbaar gesteld door ESRI Nederland.