Transformatie en nieuwbouw van werklocaties

De provincie Zuid-Holland gaat actief aan de slag met gemeenten en organisaties om de bestaande ruimte in stads- en dorpscentra beter te benutten. Met een reeks aan acties, variërend van onderzoek, inzet van kennis en ‘versnellingskamers’ voor lastige gebiedsvraagstukken, wil de provincie een bijdrage leveren aan de transformatie, herbestemming en herontwikkeling van bestaand vastgoed of braakliggende terreinen. Transformatie van overaanbod aan werklocaties is een van de speerpunten.

Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) valt af te leiden hoeveel m² werklocatie per jaar getransformeerd is naar woningen. Het betreft transformatie van kantoren en bedrijfsruimten. Door transformatie werd de afgelopen 4 jaar jaarlijks tussen de 100.000 m² en 130.000 m² omgezet in tussen de 1.000 en 1400 woningen. In 2020 waren het er ruim 1300 woningen uit 120.000 m² werkruimte/kantoren. Jaarlijks komt er nog leegstand bij en worden er ook woningen omgezet naar werklocaties.  

In onderstaande kaart is weergegeven welke panden (2012-2020) van werk- naar woonfunctie zijn veranderd, zijn gesplitst, gesloopt of nieuw opgeleverd. Bronnen: BAG historie 1-7-2021, beschikbaar gesteld door ESRI Nederland.

Onderstaande grafieken geven weer waar de nieuwbouw werklocaties gebouwd zijn t.o.v. BSD (Bestaand stads- en dorpsgebied), linten en 3 hectare uitleglocaties. Tevens is het interessant te kijken hoe ze liggen t.o.v. OV invloedsgebieden (HOV=hoogwaardig openbaar vervoer).

\