Tuinbouw

In de onderstaande grafieken wordt een economisch beeld gegeven van de land- en tuinbouw sector in Zuid-Holland van 2009 tot 2015.Deze sector is van belang voor de Zuid-Hollandse economie, de totale omvang van de sector in Zuid-Holland is in euro’s 16% van het totaal van de sector in Nederland. In Zuid-Holland bevinden zich 3 van de 5 nationale greenports: Westland/Oostland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Daarnaast ligt er één gedeeltelijk in Zuid-Holland (greenport Aalsmeer in Kaag en Braasem en Nieuwkoop).