Mobiliteitsgedrag nieuw

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, met veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- en werkomgeving. De opgave van de provincie Zuid-Holland is om ervoor te zorgen dat reizigers en goederen vlot en veilig op de bestemming komen. Daarbij wil de provincie meer passagiers in het openbaar vervoer, meer vervoer over water, betere benutting van bestaande en nieuwe wegen en meer mensen op de fiets. Om deze ambities te kunnen waarmaken is inzicht in het mobiliteitsgedrag van de inwoners van Zuid-Holland essentieel; hoeveel kilometers worden er per jaar gemaakt en met welke vervoerwijze. Van welke vervoerwijze maakt men gebruik bij het reizen naar school, naar het werk of voor privé doeleinden en is er een verschil in mobiliteitsgedrag tussen autochtonen en allochtonen of mannen en vrouwen. Al deze ontwikkelingen komen in deze factsheet aan bod.

In Zuid-Holland is in de periode 2018-2022 het totaal aantal afgelegde kilometers afgenomen van 40,6 miljard naar 33,7 miljard. Dit is een afname van 17%. In Nederland is het reizigerskilometrage in dezelfde periode met 14,3% afgenomen tot 180,7 miljard.
De corona-epidemie met de daaraan gekoppelde maatregelen (lock-downs) zijn de reden voor deze afname. Het dieptepunt was 2020. In de jaren 2021 en 2022 is het kilometrage telkens toegenomen.


​​Als naar de aandelen van de diverse vervoerwijzen in het totaal kilometrage wordt gekeken blijkt dat in 2022 in Nederland 67% van de reizigerskilometers per auto (autobestuurder + autopassagier) wordt afgelegd. In Zuid-Holland is dit iets minder namelijk 65%.
Het aandeel openbaar vervoer (trein + bus, tram en metro) liggen in Nederland en Zuid-Holland dicht bij elkaar. In Nederland is het percentage treinkilometers duidelijk hoger terwijl in Zuid-Holland het aantal kilometers per BTM hoger ligt. Ook het aandeel fietskilometers is nagenoeg gelijk.

In het derde tabblad worden grafieken getoond van het gebruik van vervoerwijzen naar verschillende reismotieven in zowel totaal Nederland als Zuid-Holland. i. Over het algemeen vertoont Zuid-Holland niet een ander beeld dan Nederland. Een aantal kleine verschillen op een rij: Voor het motief onderwijs worden in Zuid-Holland ten opzichte van Nederland kortere afstanden afgelegd met de auto, duurt een fietsrit naar school korter en gebruikt men minder vaak de auto of loopt men minder vaak naar een onderwijsinstelling.
Voor het motief privéreizen worden in Zuid-Holland beduidend kortere afstanden met het openbaar vervoer afgelegd, duurt de reis voor bijna alle modaliteiten (uitzondering “lopen”) korter en loopt men iets vaker dan in Nederland. Voor het motief werk/zakelijk tenslotte leggen Zuid-Hollanders kortere afstanden per auto af dan in geheel Nederland, zit men langer in het openbaar vervoer en maakt men ook meer verplaatsingen in het openbaar vervoer.