Bezoekersonderzoek Natuur- en Recreatiegebieden 2022

De provincie werkt aan het vergroten van de beleving en ontspanning in het groen. Om dat te bevorderen, wordt onder andere geïnvesteerd in toegankelijke groengebieden, zoals natuur- en recreatiegebieden. Deze gebieden zijn er in verschillende soorten en maten en liggen verspreid over de hele provincie. In 2022 zijn 43 natuur- en recreatiegebieden onderzocht op gebruik en waardering. 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de omvang van het bezoek aan natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland in 2022 onderzocht, als herhaling van eerder onderzoek in 2017. In het onderzoek zijn 43 natuur- en recreatiegebieden meegenomen. Dit is meer dan in 2017, waardoor de resultaten niet 1:1 met elkaar vergeleken kunnen worden (maar wel indicatief zijn). De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn als volgt:

ꟷ In 2022 bezochten 14,6 miljoen Nederlandse bezoekers samen 74,4 miljoen keer een natuur- en recreatiegebied in Zuid-Holland. In 2017 ging het om 11,9 miljoen
bezoekers resp. 48,8 miljoen keer. Met name het aantal bezoeken is dus fors gestegen.
ꟷ De Hollandse duin- en strandgebieden trekken, net als in 2017, de meeste bezoekers.
ꟷ De hoogste bezoekersdichtheden (bezoeken per hectare) zijn te vinden bij de Hollandse stranden en bij de groengebieden van Leiden, Gouda en Den Haag. Ook in 2017 waren de hoogste bezoekersdichtheden rond de grote steden te vinden.
ꟷ De top 5 van ondernomen activiteiten in de gebieden zijn wandelen (66%; in 2017 65%), horeca bezocht (28%; in 2017 25%), recreëren (22%; in 2017 18%),
fietsen/wielrennen (20%; in 2017 27%) en hond uitlaten (10%; in 2017 idem). Dit is overall een stabiel beeld, met wandelen als veruit de populairste activiteit.
ꟷ Bezoekers van de natuur- en recreatiegebieden willen, net als in 2017, vooral even buiten zijn, een frisse neus halen en genieten van het landschap en de natuur.
ꟷ Bezoekers waarderen de gebieden met een 7,8 (zelfde als 2017).
ꟷ 31 procent van de Zuid-Hollanders bezoekt geen natuur- en recreatiegebieden, met Rotterdam als uitschieter (39 procent). Dit beeld is ongewijzigd ten opzichte van
2017. De aanleg van rustig groen en vooral bos, dichtbij huis, zou deze groep kunnen doen overwegen het gebied te bezoeken.

Links:

Hoofdrapport bezoekersonderzoek 2022 

Rapportage Gebieden in Zuid-Holland 2022

 

Link naar het kennisplatform (archief) :