Bevolkingsontwikkeling

Het inwonertal van Zuid-Holland is in 2017 met ruim 30.000 personen gegroeid, tot 3,68 miljoen. Zowel de natuurlijke groei (het saldo van geboorten en sterfte) als het binnenlands migratiesaldo is in 2017 iets afgenomen ten opzichte van 2016, maar buitenlandse migratiesaldo is fors toegenomen. Na de magere jaren 2012 en 2013 was de bevolkingsgroei terug gekeerd naar het niveau van de periode 2008-2011, maar de groei in 2017 is het hoogste cijfer sinds 1964.

Bron

Centraal Bureau voor de Statistiek