Energie Innovatie Ecosysteem Zuid-Holland

Energie innovatie in Zuid-Holland

Om een toekomstbestendig, duurzaam energiesysteem te realiseren, hebben we -naast de implementatie van allerlei bestaande technieken- energie innovaties nodig. Om te kunnen omgaan met het fluctuaties in het aanbod van wind- en zonne-energie moeten we energie converteren, opslaan en zoveel mogelijk de vraag naar energie sturen. Daarom hebben wij in onze energieagenda Watt Anders “innoveren in de Delta” benoemd tot één van de belangrijkste strategieën. We werken graag samen met ons netwerk, onder andere in de Energy Innovation Board Zuid-Holland.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we in Zuid-Holland alles in huis hebben om energie innovaties een goede voedingsbodem te bieden – innovaties komen niet vanzelf. We hebben een analyse laten uitvoeren van ons

energie innovatie ecosysteem om enerzijds ons netwerk (ecosysteem) beter leren kennen en anderzijds checken of wij zelf en anderen de juiste dingen doen om energie innovaties te helpen ontwikkelen en opschalen.

Innovatie ecosysteem-theorie

We hebben de analyse gebaseerd op het Innovatie Ecosysteem-theorie van Frans Nauta. Hij heeft hierbij Silicon Valley als voorbeeld genomen en geconcludeerd dat niet alleen de triple-helix partijen nodig zijn, maar dat zij ook toegang moeten hebben tot investeringskapitaal en sociale ondernemingen en 

dat deze hoeken ook met elkaar in contact moeten komen, liefst op Starbucks-distance (kort genoeg om even samen koffie te gaan drinken) van elkaar gevestigd moeten zijn. Dus zijn partijen die onderlinge interactie faciliteren ook van groot belang.

Analyse van Concentra

Wij hebben Concentra gevraagd het energie innovatie ecosysteem van Zuid-Holland in kaart te brengen en te analyseren. Zij hebben 80 interviews afgenomen met 120 professionals uit de energie-wereld. Om alle data tot leven te brengen heeft Concentra haar platform OrgVue ingezet om de verbanden te leggen tussen (1) fases van de energie waardeketen, (2) de tijd en activiteiten van organisaties binnen de waardeketen

en (3) de percepties van verschillende partijen over elkaar en het ecosysteem. Normaal gesproken wordt OrgVue ingezet door organisaties om het operationele model in kaart te brengen en te optimaliseren. In dit geval is het innovatief toegepast om het operationele model van het hele ecosystem in kaart te brengen.

Hier is de link naar het Engelstalige rapport.

De onderscheiden activiteiten binnen de energie waardeketen

De geïnterviewde organisaties besteden gezamenlijk 4309 FTE aan energie innovatie. Deze FTE’s zijn tot op een zeer hoog detailniveau toegekend aan verschillende activiteiten op 5 levels:

  • Level 1: energie waardeketen
  • Level 2: produceren > leveren > consumeren
  • Level 3: vinden > genereren > opslaan > distribueren > balanceren > consumeren
  • Level 4: specifiek gebied van innovatie, bijvoorbeeld: waterstof, geothermie, wind, elektriciteit, CO2, etc.etc.
  • Level 5: type activiteit: onderzoeken, onderwijzen, governance, ontwerpen, onderhandelen en financieren, bouwen en onderhouden en verkopen

In onderstaande visualisatie wordt de data op al deze 5 levels en toegekend aan één quadrant van het ecosysteem (overheid, ondernemers, not-for-profit, kennis en talent en smart money) met u gedeeld. U heeft hierbij zelf de mogelijkheid verschillende waarden tegen elkaar af te zetten.

 Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat

  • maarliefst 43% van de tijd wordt besteed aan het genereren/converteren (level 3) van energie
  • dat er nog nog relatief weinig uren worden geïnvesteerd in opslaan en balanceren, welke wel van groot belang zijn voor de toekomstige Zuid-Hollandse energie infrastructuur