Energie Innovatie Ecosysteem Zuid-Holland

Energie innovatie in Zuid-Holland

Om een toekomstbestendig, duurzaam energiesysteem te realiseren, hebben we -naast de implementatie van allerlei bestaande technieken- energie innovaties nodig. Om te kunnen omgaan met het fluctuaties in het aanbod van wind- en zonne-energie moeten we energie converteren, opslaan en zoveel mogelijk de vraag naar energie sturen. Daarom hebben wij in onze uitvoeringsagenda 2020-2023: Schone Energie voor Iedereen, “innoveren in de Delta” benoemd tot één van de belangrijkste strategieën. We werken graag samen met ons netwerk, onder andere in de Taskforce Energie van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).

 

Wij zijn ervan overtuigd dat we in Zuid-Holland alles in huis hebben om energie innovaties een goede voedingsbodem te bieden – innovaties komen niet vanzelf.

We hebben een analyse laten uitvoeren van ons energie innovatie ecosysteem om

enerzijds ons netwerk (ecosysteem) beter leren kennen en anderzijds checken of wij zelf en anderen de juiste dingen doen om energie innovaties te helpen ontwikkelen en opschalen.

Innovatie ecosysteem-theorie

We hebben de analyse gebaseerd op het Innovatie Ecosysteem-theorie van Frans Nauta. Hij heeft hierbij Silicon Valley als voorbeeld genomen en geconcludeerd dat niet alleen de triple-helix partijen nodig zijn, maar dat zij ook toegang moeten hebben tot investeringskapitaal en

sociale ondernemingen en dat deze hoeken ook met elkaar in contact moeten komen, liefst op Starbucks-distance (kort genoeg om even samen koffie te gaan drinken) van elkaar gevestigd moeten zijn. Dus zijn partijen die onderlinge interactie faciliteren ook van groot belang.

Analyse van The Hague Tech

Wij hebben The Hague Tech gevraagd het energie innovatie ecosysteem van Zuid-Holland in kaart te brengen en te analyseren. Dit hebben zij zowel in 2018 als in 2022 gedaan. In 2022 hebben zij 150 interviews afgenomen met  professionals uit de energie-wereld van meer dan 135 organisaties. Om alle data tot leven te brengen heeft The Hague Tech haar platform OrgVue ingezet om de verbanden te leggen tussen (1) fases van de energie waardeketen, (2) de tijd en activiteiten van organisaties binnen de waardeketen en

(3) de percepties van verschillende partijen over elkaar en het ecosysteem. Normaal gesproken wordt OrgVue ingezet door organisaties om het operationele model in kaart te brengen en te optimaliseren. In dit geval is het innovatief toegepast om het operationele model van het hele ecosystem van Zuid-Holland in kaart te brengen.

Hier is de link naar het Engelstalige rapport uit 2018

En hier de link naar het rapport uit 2022

De onderscheiden activiteiten binnen de energie waardeketen

De geïnterviewde organisaties besteden in 2018 nog gezamenlijk 4309 FTE aan energie innovatie. In 2022 is dit aantal gegroeid tot meer dan 7650 FTE. Deze FTE’s zijn tot op een zeer hoog detailniveau toegekend aan verschillende activiteiten op 4 levels:

  • Level 1: energie waardeketen
  • Level 2: produceren → leveren → consumeren
  • Level 3: vinden → genereren → opslaan → distribueren → balanceren → consumeren
  • Level 4: specifiek gebied van innovatie, bijvoorbeeld: waterstof, geothermie, wind, elektriciteit, CO2, etc.

In onderstaande visualisatie wordt de data op al deze 4 levels en toegekend aan één quadrant van het ecosysteem (overheid, ondernemers, not-for-profit, kennis en talent en smart money) met u gedeeld. U heeft hierbij zelf de mogelijkheid verschillende waarden tegen elkaar af te zetten.

 Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat in 2022

  • De sector Zon, van 2018 tot 2022 maar liefst 3x zo groot is geworden, en dan de sector Geothermie ca 2x zo groot.
  • dat er nog steeds relatief weinig uren worden geïnvesteerd in opslaan en balanceren, welke wel van groot belang zijn voor de toekomstige Zuid-Hollandse energie infrastructuur

meer informatie? Stuur dan een mail naar mgn.van.steekelenburg@pzh.nl