Woonbarometer 2018

De Woonbarometer 2018 beschrijft ontwikkelingen op het gebied van wonen in Zuid-Holland. Op basis van de meest actuele gegevens die structureel bij de provincie beschikbaar zijn, ontstaat het volgende provinciale beeld: de groei van het aantal huishoudens zet door, maar de samenstelling van die huishoudens verandert; de woningvoorraad nam toe, maar de groei bleef achter bij de vraag; de koopmarkt herstelde zich, maar de huurmarkt stond onder grote druk; er zijn meer woningen nodig, vooral in stedelijke woonmilieus, en verduurzaming van de woningvoorraad lijkt een goede kant op te gaan. De provincie gebruikt deze en andere constateringen uit de Woonbarometer 2018 in haar gesprek met de regio’s over wonen. Hier kunt u het rapport en de bijbehorende gegevens vinden: Woonbarometer 2018