Huisvesting vergunninghouders

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de huisvesting van vergunninghouders in Zuid-Holland.

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2019.