Huishoudens

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de huishoudens in Zuid-Holland, te weten:

  • Huishoudens naar leeftijd en samenstelling
  • Huishoudens naar grootte
  • Huishoudens naar inkomen

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2020.