Daily Urban System

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen.

De provincie Zuid-Holland functioneert als een netwerk van goed verbonden steden en dorpen. Naast  een diversiteit aan woon- en werkmilieus is groen vaak om de hoek. Maar welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System? Hoe bakenen we dit af? Om de relaties tussen steden en dorpen in het Zuid-Hollandse netwerk beter te begrijpen hebben we een aantal ruimtelijke analyses uitgevoerd. Met behulp van een netwerk analyse van  mobiele telefoon data en daarnaast een clusteranalyse van woon-werkverkeer en verhuisbewegingen kunnen we deze relaties inzichtelijk maken.

Hieronder vindt u de resultaten van deze analyse. Dit is een eerste stap in het identificeren van kansen voor samenwerking tussen gemeenten.

 

Zo beweegt Zuid-Holland – Druktebeeld bewoners en frequente bezoekers

 

 

Het Druktebeeld bewoners en bezoekers geeft aan hoeveel unieke bezoekers en bewoners er in een bepaald gebied in een bepaalde periode aanwezig zijn geweest. De data bestaat uit bewoners die thuis zijn en bezoekers per “Mezuro-gebied”.  De Mezuro-gebieden zijn de vlakjes (polygonen). Vaak zijn dat woonplaatsen en bij grotere woonplaatsen  is dit uitgesplitst in delen van een woonplaats .Zoals Rotterdam,  met bijvoorbeeld Europort Rotterdam. De getoonde kaartanimatie is een zogenaamde ‘dot density map’ ,  waarbij één punt symbool staat voor  500 bezoekers dan wel bewoners thuis binnen een Mezuro-gebied. Bovenop het Mezuro-gebied is een uitsnede gemaakt van bestaand stads- en dorpsgebied,  daarbinnen zijn de punten per Mezuro-gebied random geplaatst. De bewoners thuis zijn eerst geplot en daarboven de bezoekers. Hierdoor kunnen de bewoners punten minder goed zichtbaar zijn. Alle bezoekers worden hier weergegeven, dit zijn dus niet  perse personen die ergens naartoe gaan om te werken. Doordat de punten elk uur random worden geplot in de vlakken zie ook ’s nachts punten verspringen binnen de vlakken.

Frequente bestemmingen

 

 

Frequente herkomst. Waar komen frequente bezoekers van gemeenten Zuid-Holland vandaan? 

 

 

Herkomst bezoekers per gemeente 

Waar komen de bezoekers in stad X vandaan? 

Mogelijke vervolgvragen

    • Hoe vaak bezoeken de bezoekers mijn stad? 
    • Wat is de drukte op een werkdag of weekend? 
    • Waar gaan de inwoners van  stad X naartoe? 

Modal split 

Naast het hebben van inzicht  van het aantal verplaatsingen  tussen herkomsten en bestemmingen is het waardevol inzicht te hebben in de gebruikte verkeersmodaliteit. 

Van de verplaatsingen naar de steden Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Gouda en Leiden ligt het aandeel trein rond de 20% en de 30% van de bezoekers. 

 

Cluster analyse met machine learning algoritme 

Het betreft een analyse van het netwerk van gemeenten binnen de provincie. Met een netwerkanalyse kan aan de hand van een Machine Learning algoritme onderzocht worden of er clusters in het netwerk kunnen worden onderscheiden. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Machine Learning algoritme Optimal community structure. Een algoritme dat zich kenmerkt door het bepalen van de clusters, waarbij de knooppunten, in dit geval de gemeenten, binnen een cluster een sterke interne binding hebben en een zwakkere binding met knooppunten uit andere clusters.

Wanneer we kijken naar de  frequente en regelmatige bezoekers binnen Zuid-Holland (het totaal van beide richtingen), levert dit  een cluster met 5 groepen op: