Daily Urban System

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen.

De provincie Zuid-Holland functioneert als een netwerk van goed verbonden steden en dorpen. Naast  een diversiteit aan woon- en werkmilieus is groen vaak om de hoek. Maar welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio? Hoe bakenen we dit af? Om de relaties tussen steden en dorpen in het Zuid-Hollandse netwerk beter te begrijpen hebben we een aantal ruimtelijke analyses uitgevoerd. Met behulp van een netwerk analyse van  mobiele telefoon data en daarnaast een clusteranalyse van woon-werkverkeer en verhuisbewegingen kunnen we deze relaties inzichtelijk maken. Hieronder vindt u de resultaten van deze analyse. Dit is een eerste stap in het identificeren van kansen voor samenwerking tussen gemeenten.

 

Zo beweegt Zuid-Holland – Druktebeeld bewoners en frequente bezoekers

Het Druktebeeld bewoners en bezoekers geeft aan hoeveel unieke bezoekers en bewoners er in een bepaald gebied in een bepaalde periode aanwezig zijn geweest. De data bestaat uit bewoners die thuis zijn en bezoekers per “Mezuro-gebied”.  De Mezuro-gebieden zijn de vlakjes (polygonen). Vaak zijn dat woonplaatsen en bij grotere woonplaatsen  is dit uitgesplitst in delen van een woonplaats. Zoals Rotterdam, met bijvoorbeeld Europoort Rotterdam. De getoonde kaartanimatie is een zogenaamde ‘dot density map’ ,  waarbij één punt symbool staat voor  500 bezoekers dan wel bewoners thuis binnen een Mezuro-gebied. Bovenop het Mezuro-gebied is een uitsnede gemaakt van bestaand stads- en dorpsgebied,  daarbinnen zijn de punten per Mezuro-gebied random geplaatst. De bewoners thuis zijn eerst geplot en daarboven de bezoekers. Hierdoor kunnen de bewoners punten minder goed zichtbaar zijn. Doordat de punten elk uur random worden geplot in de vlakken zie ook ’s nachts punten verspringen binnen de vlakken.

De bron van deze data is Mezuro “Druktebeeld bewoners en bezoekers” maart 2019.  Mezuro gebruikt mobiele telefoongegevens om big data te ontsluiten. Wanneer wij mobiele telefoons gebruiken, worden signalen verzonden via de zendmast. Deze signalen gebruikt Mezuro om vast te stellen waar mobiele telefoons zich bevinden en hoe deze zich verplaatsen. Dit is dus een bruikbare bron om drukte en verplaatsingen in beeld te brengen. De data is geanonimiseerd en alleen bewegingen die meer dan vijftien keer voorkomen worden in deze set opgenomen. 

 

Regelmatige en frequente bestemmingen

Bekijk hier de meest voorkomende bestemmingen, meer dan 5000 verplaatsingen per dag,  van bewoners van Zuid-Holland in maart 2019. 

 

Herkomst regelmatige en frequente bezoekers. Waar komen bezoekers van (deel)gemeenten in Zuid-Holland vandaan? 

Bekijk hier de meest voorkomende herkomst van bezoekers, meer dan 5000 per dag,  per  (deel)gemeenten (Mezurogebied). Selecteer een Mezurogebied om dit voor een locatie apart te bekijken. 

 

Modal split 

Naast het hebben van inzicht  van het aantal verplaatsingen  tussen herkomsten en bestemmingen is het waardevol inzicht te hebben in de gebruikte verkeersmodaliteit. 

Van de verplaatsingen naar de steden Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Gouda en Leiden ligt het aandeel trein rond de 20% en de 30% van de bezoekers. 

 

 

Cluster analyse met machine learning algoritme 

Middels een netwerkanalyse is onderzocht welke gemeenten vanuit de data bezien een regio kunnen vormen op basis van regelmatige en frequente verplaatsingen in maart 2019. Het betreft een analyse van het netwerk van gemeenten binnen de provincie. Met een netwerkanalyse kan aan de hand van een Machine Learning algoritme onderzocht worden of er clusters in het netwerk kunnen worden onderscheiden. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Machine Learning algoritme Optimal community structure. Een algoritme dat zich kenmerkt door het bepalen van de clusters, waarbij de knooppunten, in dit geval de gemeenten, binnen een cluster een sterke interne binding hebben en een zwakkere binding met knooppunten uit andere clusters.

Wanneer we kijken naar de  frequente en regelmatige bezoekers binnen Zuid-Holland (het totaal van beide richtingen), levert dit  een cluster met 5 groepen op: