Woningmarkt algemeen

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de woningmarkt (algemeen) in Zuid-Holland, te weten:

  • Woningbezetting
  • Bewoning en leegstand
  • Mutatiegraad
  • Gemiddelde WOZ-waarde

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2019.