Woningbehoefteraming

De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2016 (WBR2016) is bedoeld als “neutrale” kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR, de vorige raming was WBR2013. 

WBR2016 is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij (o.a.) wordt gerekend met ‘binnenlands migratiesaldo nul’ per gemeente. Daarnaast heeft de provincie een echte Bevolkingsprognose (BP2016) gemaakt waarin een realistische ontwikkeling van de bevolking wordt voorspeld, op basis van woningbouwplannen.

Meer achtergrondinformatie over de Zuid-Hollandse woningbehoefteraming en de ruwe data zijn openbaar beschikbaar gesteld bij dataplatform​.

Bronnen

Centraal bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland