Woningbehoefteraming

De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als “neutrale” kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel extra woningen er nodig zijn, voor het huisvesten van nieuwe huishoudens. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe WBR, de vorige raming was WBR2016. WBR2019 is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij (o.a.) wordt gerekend met ‘binnenlands migratiesaldo nul’ per gemeente. Deze scenarioberekening wordt gebruikt om te zien hoe bouwplannen zich verhouden tot de eigen behoefte.

De uitkomsten van de WBR2019 uitgedrukt in de gewenste toename van de woningvoorraad zijn te vinden op de pagina Prognose Gewenste Woningvoorraadtoename. De bestanden zijn beschikbaar als openbare data. Meer informatie over woningbehoefte en woningbouwprogrammering is te vinden in deze Q&A.

Bronnen

Centraal bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland