Voortgang Groen

Met ingang van 2017 worden jaarlijks de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de groendoelen tegelijk verantwoord in het Voortgangsrapport Groen. Het rapport geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2016. 
In het rapport voortgang Groen Zuid-Holland 2016 worden de uitvoeringsresultaten beschreven voor de groendoelen recreatie, biodiversiteit en duurzame landbouw.​