Verkeersveiligheid – Slachtoffers

Eén van de manieren om een beeld van de verkeersveiligheid in Zuid-Holland te krijgen is de ontwikkeling van de verkeersslachtoffers in de afgelopen periode te analyseren. De registratie van de ongevallencijfers was tot en met 2012 een punt van aanhoudende zorg. Daarom wordt, in verband met de onvolledigheid daarvan, geen informatie over de aantallen verkeersgewonden opgenomen. Alleen de ontwikkeling van verkeersdoden in Nederland en Zuid-Holland zal getoond worden. In deze factsheet worden de door de politie geregistreerde aantallen gebruikt.

 

Verkeersdoden in Zuid-Holland

Het aantal verkeersdoden is in de periode 2003 – 2016 in Zuid-Holland met bijna 60% gedaald. In Nederland is deze afname bijna 50%. In 2016 is in Zuid-Holland het aantal verkeersdoden, ten opzichte van 2015 afgenomen: van 69 naar 54. In Nederland vielen in 2016 533 dodelijke verkeersslachtoffers dat zijn er twee meer dan een jaar eerder.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling binnen de provincie Zuid-Holland tevens uitgesplitst naar de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en overig Zuid-Holland.
In Nederland en Zuid-Holland vallen in absolute aantallen de meeste verkeersdoden op de gemeentelijke wegen. Dit is niet opmerkelijk aangezien het totale wegennet voor ongeveer 90% uit gemeentelijke en waterschapswegen bestaat. De rijkswegen beslaan ongeveer 4% en de provinciale wegen ongeveer 6% van het wegennet. Vanuit dit oogpunt bezien vallen relatief de meeste slachtoffers op provinciale wegen, zowel in Nederland als binnen Zuid-Holland.
In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden naar wegbeheerder weergegeven voor de periode 2003-2016 voor zowel Nederland als Zuid-Holland.
Nadat in de periode 2003-2014 vooral het aantal dodelijke slachtoffers onder 60+ was toegenomen, zijn in 2015 de meeste slachtoffers in de leeftijdscategorie 25-60 jaar gevallen. Verder blijkt dat onder jongeren jonger dan 18 jaar weinig verkeersdoden vallen (2 dodelijke slachtoffers in 2015).
Als de verkeersdoden naar vervoerwijze worden uitgesplitst, blijkt dat in Zuid-Holland in 2016 het aandeel verkeersdoden onder de fietsers is toegenomen. Bijna 30% van de dodelijke verkeerslachtoffers is een fietser en daarmee is dit in Zuid-Holland de groep waar de meeste slachtoffers vallen. Voor Nederland totaal geldt dat daar de meeste slachtoffers onder autobestuurder (of passagier) vielen.
Als naar leeftijdsgroepen wordt gekeken valt het relatief hoge aantal slachtoffers in de groep 18-25 jaar (jongbestuurders) en de 60+ op. Dit geldt voor zowel Nederland als Zuid-Holland.