Verkeersveiligheid – Slachtoffers

Eén van de manieren om een beeld van de verkeersveiligheid in Zuid-Holland te krijgen is de ontwikkeling van de verkeersslachtoffers in de afgelopen periode te analyseren. De registratie van de ongevallencijfers is sinds 2014 verbeterd. Daarom is nu ook weer informatie over het aantal gewonden opgenomen.