Verduurzaming

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de verduurzaming van de woningvoorraad in Zuid-Holland, te weten:

  • Geregistreerde energielabels
  • Gemiddeld energieverbruik

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2019.