Trendraming

De Zuid-Hollandse Trendraming (TR2019) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij de binnenlandse migratietrend per gemeente de komende tien jaar wordt doorgetrokken. De TR wordt doorgerekend om een beeld te kunnen vormen van de toekomstige bevolkingsontwikkeling, huishoudensvorming en bijbehorende gewenste woningvoorraad wanneer de binnenlandse migratietrend zich in de toekomst zal doorzetten. De scenarioberekening wordt gebruikt om te zien hoe woningbouwplannen zich verhouden tot de binnenlandse migratietrend.

De uitkomsten van de TR2019 uitgedrukt in de gewenste toename van de woningvoorraad zijn te vinden op de pagina Prognose Gewenste Woningvoorraadtoename. De bestanden zijn beschikbaar als openbare data. Meer informatie over woningbehoefte en woningbouwprogrammering is te vinden in deze Q&A.

Bronnen

Centraal bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland