Kwaliteit NS-stationsgebieden van Zuid-Holland gescoord op leefkwaliteit

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen in stationsomgevingen stimuleren. Aan de hand van de Handreiking Transit Oriented Development heeft hebben wij een interactief instrument ontwikkeld,  waar je kunt zien in welke mate NS-stationsgebieden scoren op verschillende aspecten van leefkwaliteit. 

Bekijk visualisatie op volledig scherm. 

Hoe meten wij OV-georiënteerd bouwen? 

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen in stationsomgevingen stimuleren. Aan de hand van deze Handreiking Transit Oriented Development hebben wij een interactief instrument ontwikkeld, waar je kunt zien in welke mate een woon-leefomgeving ruimtelijk gericht is op het aanwezige station.

Het instrument laat zien welke verbeteringen toe te passen zijn om het gebied beter te gaan gebruiken qua ruimte en mobiliteit. 

De TOD Standaard beschrijft stedelijke ontwikkeling die de voordelen van het openbaar vervoer maximaliseert en tegelijkertijd stevig de nadruk legt op de gebruiker en de menselijke maat.

Toegang en nabijheid van een hoge capaciteit openbaar vervoerssystemen, zoals trein, zijn een voorwaarde voor een TOD-ontwikkeling. Onze ruimtelijke analyses hebben we om deze reden uitgevoerd in stationsgebieden binnen maximaal 1 kilometer loopafstand van een NS-treinstation. Omdat een stationsgebied doorgaans zeer verschillend is aan weerszijde van het spoor, hebben we in de meeste gevallen per stationszijde de TOD-score berekend.