Kwaliteit NS-stationsgebieden van Zuid-Holland gescoord op leefkwaliteit

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen in stationsomgevingen stimuleren. Aan de hand van de Handreiking Transit Oriented Development heeft hebben wij een interactief instrument ontwikkeld,  waar je kunt zien in welke mate NS-stationsgebieden scoren op verschillende aspecten van leefkwaliteit. 

Kwaliteit NS-stationsgebieden van Zuid-Holland gescoord op leefkwaliteit:

 1. LOOP Ontwikkel wijken die aanzetten tot lopen 
 2. FIETS Priorteer vervoersnetwerken voor ongemotoriseerd verkeer
 3. VERBIND Creëer een dicht netwerk van straten en paden 
 4. OV  Plaats ontwikkelingen in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer. 
 5. MIX Plan functie gemend 
 6. VERDICHT Optimaliseer dichtheid en vervoerscapaciteit 
 7. COMPACT Maak regio’s met korte reistijden 
 8. VERANDER  Verander de mobiliteitsvoorkeuren door parkeren en weggebruik te reguleren. 

Scores volgens methode TOD-Handreiking ITDP

 • 80-100 punten: top OV-leefomgeving 
 • 60-80 punten: omgeving enigszins OV georiënteerd
 • 40-60 punten: omgeving houdt niet erg rekening met aanwezig OV
 • 0-40 punten: auto-georiënteerde omgeving 

 

Bekijk visualisatie op volledig scherm. 

Hoe meten wij OV-georiënteerd bouwen? 

 

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen in stationsomgevingen stimuleren. Aan de hand van deze Handreiking Transit Oriented Development hebben wij een interactief instrument ontwikkeld, waar je kunt zien in welke mate een woon-leefomgeving ruimtelijk gericht is op het aanwezige station.

Het instrument laat zien welke verbeteringen toe te passen zijn om het gebied beter te gaan gebruiken qua ruimte en mobiliteit. 

 

 

In steden waar recentelijk veel geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer streven overheden ernaar om het meeste uit hun investeringen te halen door huizen, banen en andere diensten naast OV infrastructuur te bouwen. De TOD Standaard is ontwikkeld op basis van de ervaringen die deze organisaties hebben opgedaan met deze nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling.

 

De TOD Standaard beschrijft stedelijke ontwikkeling die de voordelen van het openbaar vervoer maximaliseert en tegelijkertijd stevig de nadruk legt op de gebruiker en de menselijke maat. De TOD standaard bestaat uit de volgende acht principes.

 

Toegang en nabijheid van een hoge capaciteit openbaar vervoerssystemen, zoals trein, zijn een voorwaarde voor een TOD-ontwikkeling. Onze ruimtelijke analyses hebben we om deze reden uitgevoerd in stationsgebieden binnen maximaal 1 kilometer loopafstand van een NS-treinstation. Omdat een stationsgebied doorgaans zeer verschillend is aan weerszijde van het spoor, hebben we in de meeste gevallen per stationszijde de TOD-score berekend.