Spanningen sociale sector

Sociale huurwoningen worden toegewezen via een woonruimteverdeelsysteem. Dit systeem verschilt per regio en daarmee verschilt ook de wijze waarop gemeten wordt wat de druk op de sociale huursector is. Onderling zijn de verschillende systemen niet tot nauwelijks te vergelijken, omdat definities onderling verschillen. In deze factsheet worden per regio de beschikbare gegevens getoond, inclusief de definities van begrippen.

​Over de gegevens

Per regio verschilt de hoeveelheid beschikbare informatie. Daarnaast kunnen de definities van de gehanteerde begrippen per regio verschillend zijn. De gegevens van regio Midden-Holland kunnen niet worden opgeteld en worden daarom op een apart tabblad per gemeente weergegeven, waarbij gegevens over gemeente Krimpenerwaard nog ontbreken.

​Toekomstige inventarisatie

Voor het bovenregionale inzicht is het van belang dat er vergelijkbare gegevens verzameld worden. Koepelorganisatie van de woningbouwcorporaties, Aedes, voert onderzoek uit naar de mogelijkheden en haalbaarheid van landelijk vergelijkbare gegevens.

Bron

Verzamelde gegevens via gesprekken met en documenten van de desbetreffende regio’s, uitgevoerd door RIGO Research en Advies i.o.v. Provincie Zuid-Holland.