Sociale huurmarkt

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de sociale huurmarkt in Zuid-Holland, te weten:

  • Doelgroepen van corporaties
  • Voorraad sociale huurwoningen
  • Woonsituatie van doelgroepen
  • Beschikbaarheid van sociale huurwoningen
  • Bereikbaarheid van sociale huurwoningen
  • Spreiding van sociale huurwoningen

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2020.