Smart Multi Commodity Grid

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de energietransitie is het ontwerp en de realisatie van de bloedvaten en het zenuwstelsel van het energiesysteem: een Smart Multi Commodity Grid (SMCG). Het SMCG omvat de infrastructuren, digitale technologie en marktmodellen voor een duurzame, veerkrachtige en gedigitaliseerde hernieuwbare energie-economie

Smart draait om flexibiliteit: het slim sturen en balanceren van vraag en aanbod via nieuwe markstructuren op basis van IT. Dit zorgt voor betere benutting van de capaciteit van infrastructuur en bronnen en voorkomt miljarden aan energie-infrastructuurkosten. Multi Commodity betekent het inzetten op drie onderling verbonden en duurzaam geproduceerde energiedragers: moleculen (energie die verplaatst wordt door een energiedragend molecuul te verplaatsen – gas, vloeistof), elektronen (energie die verplaatst wordt door deze van -veelal koper- molecuul tot molecuul door te geven in een kabel) en warmte (waarbij de mate van trilling van een molecuul de hoeveelheid verplaatste energie bepaalt). Iedere energiedrager heeft zijn sterke en zwakke punten, waardoor een multi commodity benadering het energiesysteem weerbaarder maakt.

In Zuid-Holland is bijna elke denkbare vorm van energieopwekking, -transport en -gebruik present om 1,6 miljoen panden, tientallen grootschalige industriële gebruikers, honderden agri-ondernemers en meer dan honderdduizend mkb’ers in behoefte te voorzien. Het rapport ‘Smart Multi Commodity Grid: de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur in kaart’ beschrijft in opdracht van de Energy Innovation Board Zuid-Holland de huidige topologie van het energiesysteem. 

Het toont langs de drie energiedragers (moleculen, elektronen en warmte) kaartensets over (1) bronnen/import, (2) transport en opslag en (3) gebruik en conversies tussen energiedragers.Daarnaast biedt het rapport een overzicht van de rol van het SMCG en de lopende innovatieprojecten binnen de verschillende realms (domeinen) in Zuid-Holland: het haven-industrieel cluster, mobiliteit, gebouwde omgeving, tuinbouw en buitengebied.

1 juli 2019 is het rapport ‘DELTAGRID 2050: perspectieven voor de Zuid-Hollandse energie infrastructuur’  gepresenteerd. Door middel van ontwerpend onderzoek, toont dit rapport aan de hand van de benaderingen Patchwork, Mainframe en Internet of Energy hoe het Zuid-Hollandse energiesysteem er in 2030 en 2050 uit kan zien.

Op deze pagina kunt u de rapporten downloaden en het kaartmateriaal inzien. Klik op de miniaturen op de kaarten te vergroten.

Smart Multi Commodity Grid: de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur in kaart  

DELTAGRID 2050: perspectieven voor de Zuid-Hollandse energie infrastructuur

DELTAGRID 2050: bijlagen

SMCG 1 totaal SMCG 2 totaal 2 SMCG 3 moleculen import en winning SMCG 4 moleculen transport en opslag SMCG 5 moleculen verbruik SMCG 6 elektronen import winning en productie SMCG 7 elektronen transport en opslag SMCG 8 elektronen verbruik SMCG 9 warmte winning en opwekking SMCG 10 warmte opslag en transport SMCG 11 warmte verbruik SMCG 12 data  SMCG 13 co2 uitstoot transport opslag en vastlegging