Rijksmonumenten

In Zuid-Holland bevinden zich 9.178 rijksmonumenten (zie tabel). Nederland heeft totaal ongeveer 62.000 rijksmonumenten.

​​Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Al deze rijksmonumenten zijn geregistreerd en beschreven in het Rijksmonumentenregister.

De Monumentenwet 1988 beschermt deze monumenten tegen sloop en ingrijpende verbouwingen.

Rijksmonumenten mogen niet zomaar gerestaureerd of verbouwd worden. Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is vaak een omgevingsvergunning nodig. De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten enerzijds om te restaureren en anderzijds om zo veel mogelijk restauraties te voorkomen planmatig onderhoud te plegen. 

 

​Bronnen

Regionaal Informatiesysteem Samenleving

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed