Restantopgave Natuurnetwerk Nederland

Met de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies, is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Daartoe behoort ook de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Er is al veel bereikt, vanaf 1 januari 2017 ligt er nog een restantopgave voor de inrichting van 3601 ha natuur. 1188 ha daarvan is nog niet duurzaam beschikbaar voor het NNN en de aldaar gewenste natuurwaarden, deze hectares moeten nog verworven worden.

In aanvulling op het Natuurnetwerk stimuleert de provincie de aanleg van

ecologische verbindingen. De restantopgave per 1 januari 2017 is de realisatie van 68 kilometer aan verbindingen.

 In de onderstaande figuren is te zien waar de restantopgave wordt gerealiseerd en welke resultaten in 2017 zijn behaald. ​