Recreatief fietsen

Meer mensen op de fiets laten genieten van een groen Zuid-Holland. Dat is het doel van het recreatief fietsroutenetwerk in Zuid-Holland. Een groot deel (76%) van de gebruikers van het netwerk is over het algemeen tevreden of zeer tevreden met het netwerk. Maar er is nog wel een kwaliteitslag te maken, bijvoorbeeld door het beheer meer te clusteren, dit is nu erg versnipperd.

De provincie werkt aan kwaliteitsverbetering van de bestaande netwerken. Denk aan het wijzigen van routes, verbeteren van bewegwijzering en het plaatsen van informatiepanelen. Ook verkeersonveilige situaties en barrières met andere wegen worden weggenomen. De provincie ondersteunt beheerders van het 

netwerk (de fietsknooppuntregio’s) om de kwaliteit van het beheer en aansluiting tussen netwerken te verbeteren. Een goede verbinding krijgen tussen stad en land is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook de samenwerking tussen beheerders wordt gestimuleerd. Hiermee is meer efficiëncy en kwaliteitswinst te halen.

Lengte fietsroutenetwerk

Het provinciaal recreatief fietsroutenetwerk bestaat uit een provinciedekkend netwerk van circa 3.200 kilometer en is onderverdeeld in twaalf regio’s. Het Langeafstand Fietsroutenetwerk (LF)

van circa 600 km maakt hier onderdeel van uit. De tracés van het fietsknooppuntennetwerk en de Langeafstand Fietsroutes zijn geheel op elkaar afgestemd.

Grotere kaart weergeven

Waardering, bekendheid en gebruik fietsknooppuntennetwerk

In 2015 is onderzoek gedaan naar waardering, bekendheid en gebruik van het fietsknooppuntennetwerk ​(NBTC NIPO Research, 2015). Hieruit blijkt dat 77% van de Zuid-Hollanders bekend is met 

het netwerk of er wel eens van heeft gehoord. Hiervan geeft 41% aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van het netwerk. Van de groep gebruikers geeft 76% aan (zeer) tevreden te zijn met het netwerk.

Recreatief fietsen in Zuid-Holland 2016

Het landelijk fietsplatform heeft in 2016 onderzoek gedaan naar recreatief fietsen. De onderzoeksresultaten voor Zuid-Holland zijn vergeleken met eerdere jaren en met andere provincies. Het onderzoek laat zien dat in Zuid-Holland in 2015 circa 42 miljoen recreatieve fietstochten zijn ondernomen. Dat is 22% van alle recreatieve fietstochten van Nederlanders. Dit komt overeen met het aantal inwoners in Zuid-Holland. Hoewel er landelijk sprake van een lichte daling van het aantal recreatieve fietstochten, is in Zuid-Holland juist sprake van een toename. 

Gemiddeld beoordelen de fietsers hun laatste fietstocht in Zuid-Holland met een 

7,6, dit iets onder het landelijk gemiddelde van 7,7. De verschillen in het gemiddelde totaaloordeel over de fietstocht variëren van 7,2 tot 7,9. De meeste provincies scoren tussen de 7,6 en 7,9. Wat verder opvalt, is het relatief beperkte gebruik van de fietsknooppuntroutes in Zuid-Holland: 15% van de fietsers in Zuid-Holland gebruikte tijdens hun laatste fietstocht vanaf het huisadres een knooppuntroute, landelijk ligt dit percentage op 22%.

Meer informatie over bijvoorbeeld het profiel van de fietser, kenmerken van een fietstochten en fietsvakanties is te vinden in bijgevoegd rapport.

Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2015

Het landelijk fietsplatform heeft de “kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015” uitgebracht. Hierin wordt een beeld gegeven van de kwaliteit van de fietsnetwerken in de verschillende provincies. Dit wordt uitgedrukt in 0-5 sterren. 

Zuid-Holland scoort net als Noord-Holland en Gelderland 3 sterren. Het hoogst aantal sterren gaan naar de provincies Friesland en Drenthe. De overige provincies  

(Flevoland neemt niet deel) kregen in 2015 vier sterren. De afstemming tussen partijen en aansluiting van routes, scoren in Zuid-Holland niet hoog. Dit komt door het hoge aantal regionale netwerken (12 stuks) binnen de provincie. In de kwaliteitsmonitor worden ook aanbevelingen gedaan voor verbeteren van de kwaliteit, bijvoorbeeld het clusteren van het onderhoud en het plaatsen van meer informatiepanelen.

Stad-landfietsverbindingen

Naast verbetering en uitbreiding van het routenetwerk voor fietsen, besteedt de provincie apart aandacht aan het verbeteren van herkenbaarheid, vindbaarheid en aantrekkelijkheid

van fietsverbindingen vanuit de stad naar het buitengebied. Op onderstaande kaart zijn de stad-landverbindingen weergegeven die de afgelopen periode zijn gerealiseerd.

Grotere kaart weergeven