Recreatie aan de kust

Nederland beschikt over een prachtige kust die een grote aantrekkingskracht heeft op binnen- en buitenlandse bezoekers (vooral Duitsers en Belgen). De Zuid-Hollandse kust maakt hier een belangrijk deel van uit. De Zandmotor, waar natuur, recreatie en kustverdediging samen komen, wordt apart uitgelicht. 

Rol Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland werkt aan het aantrekkelijk en bereikbaar houden van de kust voor recreatief gebruik. Onder andere door op te treden als gebiedsregisseur.

Hiermee wordt de bereikbaarheid, economische kracht en ruimtelijke kwaliteit van de kust in samenhang met elkaar ontwikkeld. Uiteraard met behoud van de waterveiligheid.

Bezoek buitenlanders aan de Nederlandse kust

Jaarlijks verblijven bijna 2,3 miljoen buitenlanders aan de Nederlandse kust, waarvan bijna 1,6 miljoen Duitsers en zo’n 400.000 Belgen. Gezamenlijk zijn deze meerdaagse bezoeken goed voor een besteding van bijna € 970 miljoen. De Belgische vakantieganger geeft de vakantie een rapportcijfer 8,1. Duitsers geven een 7,4.

De Nederlandse kust wordt door buitenlandse bezoekers vaak geassocieerd met ‘mooie schone en weidse stranden’. Ook ‘zuivere lucht’, ‘rust’ en ‘vrije natuur’ 

komen veel voor in de spontane associaties. In Duitsland zijn de goede fiets- en wandelmogelijkheden en een vriendelijke bevolking aspecten waarmee de Nederlandse kust zich kan onderscheiden van de concurrenten. In België zijn dit met name de mooie natuur, de goede bereikbaarheid, schone en veilige stranden, kwalitatief goede accommodatievoorzieningen en ook de goede fiets- en wandelmogelijkheden. Verbeterpunten zijn er ook: zowel Duitsers als Belgen noemen de kwaliteit van het zwemwater.

Bezoek Zuid-Hollandse Kust

Gemiddeld genomen verblijft zo’n 30% van alle buitenlandse verblijfsgasten aan 

de kust in Zuid-Holland. Meer dan de helft van hen zijn Duitsers (ca 55-60%).

Waardering Zuid-Hollandse kust

De resultaten voor de Nederlandse kuststreken vertonen veel gelijkenissen met die van het imago van de Nederlandse kust als geheel. Dat geldt dus ook voor het imago van de Zuid-Hollandse kuststreken. Kijkend naar het 

imago van de Zuid-Hollandse kust dan scoort het gevarieerde aanbod aan horeca het hoogst. Ook ‘het hebben van aantrekkelijke badplaatsen’ en ‘een kust waar altijd iets te doen is’, passen goed bij de Zuid-Hollandse kust. 

Recreatie op de Zandmotor

De bezoekers van de Zandmotor vormen een gevarieerde groep: zoals ruiters, wandelaars (met en zonder hond), (kite)surfers, badgasten, en mountainbikers. In vergelijking met vòòr de aanleg van de Zandmotor, is het aantal bezoekers toegenomen. Ook verblijft men er gemiddeld langer en brengt men vaker een bezoek. Een groot deel van de bezoekers (80%) kent het begrip ‘Zandmotor’. Hiervan is de helft op de hoogte van de doelen en de werking van de Zandmotor. Vooral de beleving van natuur, rust en ruimte worden in hoge mate gewaardeerd.