Prijsontwikkeling bedrijventerreinen

De gemiddeld gevraagde verkoopprijs per vierkante meter bedrijventerrein is € 254,- (peildatum 1 januari 2016).

De prijsontwikkeling van kavels op bedrijventerreinen is bepaald door enquêteresultaten. De enquêteresultaten zijn opgenomen in Infodesk Bedrijventerreinen en zijn telefonisch en per email verstrekt door alle gemeenten in Zuid-Holland en

een aantal grotere particuliere eigenaren. Door verschillende resultaten over de jaren heen tegen elkaar af te zetten volgen er ook inzichten hoe vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Prijsontwikkeling

De gemiddelde gevraagde verkoopprijs van een vierkante meter bedrijventerrein bedraagt per januari 2016 € 254,- p/m2. Uit vergelijking blijkt dat op de meeste terreinen de prijs per januari 2016 met ongeveer 3% is gedaald t.o.v. januari 2015.

Uit onderstaande tabel blijkt dat vraagprijs per REO-gebied sterk varieert. Bedrijventerreinen in plangebied Haaglanden en in het bijzonder Westland 

zijn het duurst. In REO-gebied Zuid-Holland Zuid zijn de terreinen relatief het goedkoopst. In Zuid-Holland Zuid kent de gemeente Goeree-Overflakkee de laagste prijzen per m2 bedrijventerrein. Over de afgelopen 34 jaar is de gemiddelde verkoopprijs van bedrijventerreinen in Zuid-Holland ruim verviervoudigd. In 1980 bedroeg de verkoopprijs gemiddeld € 61 p/m2.