Potentiële beroepsbevolking

In deze factsheet vindt u de ontwikkeling van de beroepsbevolking in Zuid-Holland vanaf 2005 en een prognose tot 2040​​​​, We zien een duidelijke groei in het afgelopen decennium. De verwachting is dat deze groei in het komende decennium zal afvlakken.​

Bronnen​

Centraal Bureau voor de Statistiek en Provincie Zuid-Holland; Bevolkingsprognose 2016.