Overige Broeikasgassen in ZH

Hieronder wordt de OBG-uitstoot per regio weergegeven.