Openbaar Vervoer – Sociale Veiligheid

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie waarin twee van Nederlands grootste steden liggen. Er vinden veel dagelijkse verplaatsingen plaats. Voor een aanzienlijk deel van deze verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Provincie Zuid-Holland verzorgt in grote delen van de provincie het openbaar vervoer. De ambitie is om meer passagiers in het openbaar vervoer te krijgen, waarbij de kwaliteit hoog is, de sociale veiligheid gewaarborgd is en het vervoer toegankelijk en betaalbaar is. Deze factsheet gaat in op het aspect sociale veiligheid in de busconcessies.
 
​In het openbaar vervoer worden sociale veiligheid-incidenten geregistreerd in drie categorieën:​

  1. Strafrecht en APV , optreden politie vereist
    (bijvoorbeeld mishandeling, bedreiging, diefstal, drugsoverlast, vandalisme)
  2. Overtreding Wet personenvervoer 2000
    (bijvoorbeeld schelden, lastigvallen, betalingsproblemen)
  3. Overtreding besluit personenvervoer en huisregels
    (overtreden huisregels​)

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de meeste incidenten in de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) worden gemeld. Aangezien deze concessie in volume ook groter is dan de andere twee busconcessie is dit niet vreemd. In de concessies Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) en Zuid-Holland Noord (ZHN) zijn in 2016 meer incidenten gemeld dan in 2015.
In alle concessies is het aantal A-incidenten toegenomen (DAV +1, HWGO +6, ZHN + 18). Een reden voor de stijging in incidenten is de verscherpte controle en het beter registreren van de meldingen.

In onderstaand taartdiagram geeft de groote van de cirkels de verhouding qua aantal incidenten tussen de drie buscontracten weer. De taartpunten binnen de cirkels de verdeling tussen de drie categorieën. De meeste overtredingen hebben plaats gevonden in categorie B. Binnen het gebied van HWGO vinden naar verhouding meer C-incidenten plaats dan in de andere twee gebieden. In de jaren 2014-2016 is het aandeel C-incidenten in de DAV-concessie sterk afgenomen van 25% naar 12%. De verschuiving heeft vooral naar B-incidenten plaatsgevonden.​
In de concessie ZHN is de verhouding redelijk stabiel, er is een lichte toename van het aandeel B-incidenten en een lichte afname van het aandeel C-incidenten. In de concessie HWGO is het aandeel A-incidenten in 2016 toegenomen naar 21% (20 incidenten), het aandeel B-incidenten afgenomen naar 34% en het aandeel C-incidenten toegenomen naar 45%. Voor deze concessie geldt dat in 2016 een andere vervoerder is gaan rijden. Door de vervoerders wordt, in samenwerking met de politie, hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal incidenten. ​​