Openbaar Vervoer – Sociale Veiligheid

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie waarin twee van Nederlands grootste steden liggen. Er vinden veel dagelijkse verplaatsingen plaats. Voor een aanzienlijk deel van deze verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De Provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor een groot deel van het openbaar vervoer binnen de provincie. Veiligheid in het openbaar vervoer is een belangrijk speerpunt van de provincie. Deze factsheet gaat in op het aspect sociale veiligheid in de busconcessies.

In het eerste dashboard wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal incidenten in de periode 2014-2023. In de corona pandemie, met fors lagere reizigersaantallen, zijn er veel sociale veiligheidsincidenten gemeld zijn. In 2023 met meer reizigers dan in de jaren ervoor zijn in vrijwel alle categorieën minder incidenten gemeld.
In het tweede dashboard geeft de grootte van de cirkels de verhouding van het aantal incidenten tussen de drie busconcessies weer. De taartpunten binnen de cirkels de verdeling tussen de drie categorieën. De meeste overtredingen hebben plaats gevonden in categorie B. Verder is het aandeel incidenten in categorie B sinds 2017 toegenomen. Mogelijk dat ook hier de aangepaste indeling van invloed is. Door de vervoerders wordt, in samenwerking met de politie, hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal incidenten. ​​