Openbaar Vervoer – Sociale Veiligheid

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie waarin twee van Nederlands grootste steden liggen. Er vinden veel dagelijkse verplaatsingen plaats. Voor een aanzienlijk deel van deze verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Provincie Zuid-Holland verzorgt in grote delen van de provincie het openbaar vervoer. De ambitie is om meer passagiers in het openbaar vervoer te krijgen, waarbij de kwaliteit hoog is, de sociale veiligheid gewaarborgd is en het vervoer toegankelijk en betaalbaar is. Deze factsheet gaat in op het aspect sociale veiligheid in de busconcessies.

In het eerste dashboard wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal incidenten in de periode 2014-2018. De opvallend sterke stijging in B- en C-incidenten in de concessies ZHN en DAV komt deels door een andere rubricering van incidenten sinds 2017. In alle concessies is het aantal A-incidenten in 2018 afgenomen (DAV -13, HWGO -1, ZHN -11). In dashboard 2 geeft de grootte van de cirkels de verhouding qua aantal incidenten tussen de drie busconcessies weer.
De taartpunten binnen de cirkels de verdeling tussen de drie categorieën. De meeste overtredingen hebben plaats gevonden in categorie C. Verder is het aandeel incidenten in categorie B sinds 2017 toegenomen. Mogelijk dat ook hier de aangepaste indeling van invloed is. Door de vervoerders wordt, in samenwerking met de politie, hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal incidenten. ​​