Openbaar Vervoer – Klantwaardering

Het openbaar vervoer, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd, krijgt van de reiziger een ruime voldoende. Dit blijkt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). Zowel de algemene waardering als de waardering met betrekking tot de sociale veiligheid scoren naar behoren en liggen in de meeste concessies ook boven het landelijke gemiddelde. Ook al krijgt het openbaar vervoer een ruime voldoende, toch zijn er aspecten waar de reiziger minder tevreden over is. 

Jaarlijks wordt in opdracht van het CROW-KpVV het onderzoek OV-klantenbarometer gehouden. Dit is een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. In 2018 is de opzet van het onderzoek gewijzigd. Werd tot en met 2017 alleen in het najaar geënquêteerd, vanaf 2018 is het onderzoek verdeeld in vier kwartalen waarbij in elk onderzoeksgebied een kwart van de enquêteritten plaatsvindt. Reizigers vullen in het voertuig een schriftelijke enquête in en geven rapportcijfers aan verschillende aspecten van hun rit. De vragenlijst is in 2018 ook aangepast. Het belangrijkste doel van de OV-klantenbarometer is OV-autoriteiten in staat te stellen de klantwaardering in hun concessies te vergelijken met concessies met dezelfde kenmerken elders in het land.
De vernieuwde klantenbarometer kent 7 clusters: Algemeen Oordeel, Overig, Beleving, Comfort, Gemak, Snelheid en Veiligheid. Vanwege de vernieuwing is het nog niet mogelijk om de klantwaardering op clusterniveau weer te geven. Daarom worden de scores voor de afzonderlijke items binnen de clusters getoond. Items waar alleen voor 2018 een waarde is gegeven, zijn nieuwe onderdelen in de vragenlijst. In het eerste tabblad worden het Algemeen Oordeel en de score voor Veiligheid Algemeen voor alle Zuid-Hollandse concessies weergegeven. Daarnaast wordt een vergelijking getrokken tussen de verschillende OV-autoriteiten. Vervolgens wordt per type vervoerdienst op de verschillende concessies ingezoomd. 

 

Uit de grafiek blijkt dat de veerdienst Dordrecht – Rotterdam veel hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. De andere concessies zitten net boven of net onder het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde van alle Zuid-Hollandse concessies is in 2018 met een 7,8 hoger dan ooit. Uit een vergelijking met de andere OV-autoriteiten in Nederland blijkt dat Zuid-Holland samen met: Friesland, Overijssel, Noord-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag de hoogste waardering krijgt. Voor het aspect veiligheid behalen alle concessies die door de provincie Zuid-Holland worden verleend een gelijke of hogere score dan het landelijk gemiddelde. 

Veerdiensten

De Veerdienst Dordrecht-Rotterdam behoort al enige jaren tot één van de best scorende concessies van Nederland met een waardering van een 8 of hoger. In 2018 is deze concessie zelfs de best gewaardeerde van Nederland (8,5). 

Treindiensten

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor twee treindiensten. Landelijk zijn er 18 regionale treindiensten. In de grafieken in het tabblad treindiensten wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda, de trein Dordrecht –Geldermalsen en het gemiddelde van de overige regionale treindiensten.

In 2018 krijgt de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda een waardering van 7,8 en de treindienst Dordrecht-Geldermalsen een 7,6. Dit is respectievelijk hoger en gelijk aan de algemene waardering voor de referentiediensten. Het ingaan van de nieuwe concessie op de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda, waar sinds de dienstregeling 2017 de NS i.c.m dochteronderneming Albellio Rail NRW het vervoer verzorgd krijgt een positieve waardering van de reizigers. 

Busdiensten

Onder de busdiensten vallen binnen Zuid-Holland de concessies Zuid-Holland Noord (ZHN), Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) en Hoekse Waard- Goeree-Overflakkee. In de concessies ZHN en DAV verzorgt Arriva het busvervoer. In 2018 ligt de algemene waardering in beide concessies op een 7,8 wat hoger is dan de waardering van vergelijkbare concessies.  Op de Zuid-Hollandse eilanden verzorgd sinds de dienstregeling van 2016 Connexxion het vervoer. In 2018 wordt het busvervoer in de HWGO gewaardeerd met een 7,6. Dit is de hoogste waardering sinds 2012.