Openbaar Vervoer – Klantwaardering

Het openbaar vervoer, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd, krijgt van de reiziger een ruime voldoende. Dit blijkt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Zowel de algemene waardering als de waardering met betrekking tot de sociale veiligheid scoren een ruime voldoende en liggen in de meeste concessies ook boven het landelijke gemiddelde. Ook al krijgt het openbaar vervoer een ruime voldoende, toch zijn er aspecten waar de reiziger minder tevreden over is. 

Jaarlijks wordt in opdracht van het CROW-KpVV het onderzoek OV-klantenbarometer gehouden. Dit is een landelijk onderzoek naar de mening van de reizigers in het stads- en streekvervoer, inclusief de regionale treindiensten en het personenvervoer over water. Het onderzoek wordt jaarlijks in de periode van eind oktober tot begin december gehouden. Reizigers vullen in het voertuig een schriftelijke enquête in en geven rapportcijfers aan verschillende aspecten van hun rit. Het belangrijkste doel van de OV-klantenbarometer is OV-autoriteiten in staat te stellen de klantwaardering in hun concessies te vergelijken met concessies met dezelfde kenmerken elders in het land.
Op basis van de rapportcijfers worden voor diverse clusters gemiddelde scores berekend. De klantenbarometer kent 5 hoofdclusters: Algemeen Oordeel, Informatie en Veiligheid, Rijcomfort, Tijd en Doorstroming en Prijs. In het eerste tabblad worden het Algemeen Oordeel en de score voor Veiligheid Algemeen voor alle Zuid-Hollandse concessies en een vergelijk tussen de verschillende OV-autoriteiten weergegeven. Vervolgens wordt per type vervoerdienst op de verschillende concessies ingezoomd. 

 

 

Uit de grafiek blijkt dat de meeste concessies, die door de provincie Zuid-Holland worden verleend, in 2017 een hogere score behalen dan het landelijk gemiddelde van 7,6. Alleen De concessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee wordt met een 7,5 lager gewaardeerd dan het landelijke gemiddelde. Het gemiddelde van alle Zuid-Hollandse concessies is in 2017 (7,7) gelijk gebleven ten opzichte van 2015 (7,6). Uit een vergelijking met de andere OV-autoriteiten in Nederland blijkt dat Zuid-Holland samen met: Friesland, OV-bureau Groningen-Drenthe, Noord-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag de hoogste waardering krijgt. Voor het aspect veiligheid behalen alle concessies die door de provincie Zuid-Holland worden verleend een  hogere score dan het landelijk gemiddelde. 

Veerdiensten

De Veerdienst Dordrecht-Rotterdam behoort al enige jaren tot één van de best scorende concessies van Nederland met een waardering van een 8 of hoger. Net als in 2016 is de veerdienst in 2017 als één na beste concessie gewaardeerd (8,5). Alleen het vervoer op de Friese Waddeneilanden is net iets hoger gewaardeerd (8,6). Op alle clusters worden goede scores behaald. In 2017 is alleen de waardering op het cluster prijs lager dan in 2016. Alle andere clusters krijgen een gelijke of hogere score.

Treindiensten

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor twee treindiensten. Landelijk zijn er 18 regionale treindiensten. In de grafieken in het tabblad treindiensten wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda, de trein Dordrecht –Geldermalsen en het gemiddelde van de overige regionale treindiensten. In 2017 krijgen beide treindiensten een 7,8 als waardering van de reizigers. Dit is ruim hoger dan de algemene waardering voor de referentie. Het ingaan van de nieuwe concessie op de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda, waar sinds de dienstregeling 2017 de NS i.c.m dochteronderneming Albellio Rail NRW het vervoer verzorgd krijgt een positieve waardering van de reizigers. Alle clusters worden in 2017 hoger gewaardeerd dan in het voorgaande jaar.

Busdiensten-stedelijk

Onder de stedelijke busdiensten vallen binnen Zuid-Holland de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) en Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) In de concessies ZHN en DAV verzorgt Arriva het busvervoer. In 2017 ligt de algemene waardering in beide concessies op een 7,7 wat gelijk is aan de waardering van vergelijkbare concessies.  Opvallend is de haast continue stijging van de waardering op het aspect Prijs. Sinds 2012 wordt dit telkens hoger gewaardeerd met in 2017 een tot nu toe hoogste waardering van 7,3 voor ZHN en 7,2 voor DAV. 

Busdiensten-overig

Onder de busdiensten-overig valt binnen Zuid-Holland de concessie Hoekse Waard – Goereen Overflakkee (HWGO). Op de Zuid-Hollandse eilanden verzorgd sinds de dienstregeling van 2016 Connexxion het vervoer. Dit is een concessie die vergeleken kan worden met andere concessies in landelijke gebieden. Sinds 2013 wordt het busvervoer in de HWGO gewaardeerd met een 7,4. Hiermee ligt de score in de HWGO een fractie lager dan de waardering in de referentiegebieden. Op het aspect Prijs is de waardering in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Van 6,1 in 2013 naar 6,6 in 2016.