Openbaar Vervoer – Klantwaardering

Het openbaar vervoer, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd, krijgt van de reiziger een ruime voldoende. Dit blijkt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). Zowel de algemene waardering als de waardering met betrekking tot de sociale veiligheid scoren naar behoren en liggen in de meeste concessies ook boven het landelijke gemiddelde. Ook al krijgt het openbaar vervoer een ruime voldoende, toch zijn er aspecten waar de reiziger minder tevreden over is. 

Jaarlijks wordt in opdracht van het CROW-KpVV het onderzoek OV-klantenbarometer gehouden. Dit is een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. In 2018 is de opzet van het onderzoek gewijzigd. Werd tot en met 2017 alleen in het najaar geënquêteerd, vanaf 2018 is het onderzoek verdeeld in vier kwartalen waarbij in elk onderzoeksgebied een kwart van de enquêteritten plaatsvindt. Reizigers vullen in het voertuig een schriftelijke enquête in en geven rapportcijfers aan verschillende aspecten van hun rit. De vragenlijst is in 2018 ook aangepast. Het belangrijkste doel van de OV-klantenbarometer is OV-autoriteiten in staat te stellen de klantwaardering in hun concessies te vergelijken met concessies met dezelfde kenmerken elders in het land. De vernieuwde klantenbarometer kent 7 clusters: Algemeen Oordeel, Overig, Beleving, Comfort, Gemak, Snelheid en Veiligheid. Vanwege de vernieuwing is het nog niet mogelijk om de klantwaardering op clusterniveau weer te geven. Daarom worden de scores voor de afzonderlijke items binnen de clusters getoond.
In het eerste tabblad worden het Algemeen Oordeel en de score voor Veiligheid Algemeen voor alle Zuid-Hollandse concessies weergegeven. Daarnaast wordt een vergelijking getrokken tussen de verschillende OV-autoriteiten. Vervolgens wordt per type vervoerdienst op de verschillende concessies ingezoomd. Vanwege de corona pandemie en het daardoor verminderde gebruik en aanbod van openbaar vervoer is het klantenonderzoek in 2020 niet uitgevoerd. Ook in 2021 heeft de corona pandemie invloed gehad op het onderzoek. Het aanbod van het OV was weliswaar vrijwel op het volledige niveau, de reizigersaantallen lagen rond de 50-70% ten opzichte van 2019. Daarbij waren verschillende groepen reizigers minder vertegenwoordigd, bijvoorbeeld kantoorwerkers die veelvuldig thuiswerkten. Tevens is het onderzoek niet in 4 kwartalen uitgevoerd maar alleen in de maanden oktober en november (overigens net als tot in 2017). Bij interpretatie en vergelijking van uitkomsten dient men hier rekening mee te houden. In 2022 is wel een volledig onderzoek uitgevoerd, maar ook in 2022 lagen de reizigersaantallen nog onder die van 2019.  

Uit de grafiek blijkt dat de veerdienst Dordrecht – Rotterdam hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. De andere concessies zijn gelijk aan of net onder het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde van alle Zuid-Hollandse concessies is in 2022 met een 8,0 gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Uit een vergelijking met de andere OV-autoriteiten in Nederland blijkt dat alleen de concessies uitgegeven door Noord-Holland met een 8,1 net hoger scoren dan Zuid-Holland. De concessies uitgegeven door de Metropoolregio Rotterdam- Den Haag en de vervoerregio Amsterdam scoren net als Zuid-Holland een 8,0. Voor het aspect veiligheid krijgen de Veerdienst Dordrecht-Rotterdam en de busconcessies DMG en ZHN een hogere of gelijke score dan het landelijke gemiddelde. De andere door Zuid-Holland uitgegeven concessies krijgen een lagere score voor het aspect veiligheid dan het landelijk gemiddelde. 

Veerdiensten

De Veerdienst Dordrecht-Rotterdam behoort al enige jaren tot één van de best scorende concessies van Nederland met een waardering van een 8 of hoger. 

Treindiensten

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor twee treindiensten. Landelijk zijn er 15 regionale treindiensten. In de grafieken in het tabblad treindiensten wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de treindienst Alphen a/d Rijn – Gouda, de trein Dordrecht –Geldermalsen en het gemiddelde van de overige regionale treindiensten. In 2022 krijgen beide treindiensten een waardering hoger als de algemene waardering voor de referentiediensten. Opmerkelijk is dat de treindienst Alphen-Gouda in 2022, als één van de weinigen, een hogere score haalt dan in 2021. De algemene tendens is dat de waardering in 2022 lager is dan in 2021 

Busdiensten

Onder de busdiensten vallen binnen Zuid-Holland de concessies Zuid-Holland Noord (ZHN), Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG) en Hoekse Waard- Goeree-Overflakkee (HWGO). In de concessies ZHN verzorgt Arriva het busvervoer, in de DMG is QBuzz de vervoerder en Connexxion neemt het vervoer in de HWGO voor haar rekening. In 2022 krijgt ZHN een 8,1 als waardering, de DMG een 7,9 en het vervoer in de HWGO wordt met een 7,8 gewaardeerd. Het landelijk gemiddelde voor busconcessies ligt in 2022 op een 7,9.