Openbaar Vervoer – Klachten

De provincie Zuid-Holland is concessieverlener voor het busvervoer in de regio’s Zuid-Holland Noord (ZHN), Drechtsteden Molenlanden Gorinchem (DMG) (voorheen Drechtsteden,Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV)) en de Hoekse Waard-Goeree Overflakkee (HWGO). De provincie wil de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Hierbij hoort betrouwbaar openbaar vervoer. Het aantal klachten is een maatstaf voor de kwaliteit van het aangeboden openbaar vervoer.