Motorvoertuigenbezit

De omvang van het motorvoertuigenbezit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de mobiliteit in Zuid-Holland. Zo kan een stijging van het personenautobezit leiden tot meer automobiliteit. Het bezit van personenauto’s in Zuid-Holland is, in de periode 2013-2023, met 10% toegenomen tot een aantal van 1.645.700. In Nederland is het aantal personenauto’s in dezelfde periode met 13% gestegen. Tot een aantal van 8.917.100.

​​​​​​​​Ontwikkeling motorvoertuigen in Nederland en Zuid-Holland

Personenautobezit

Het aantal personenauto’s is in de periode 2013-2023 in Zuid-Holland met 10% toegenomen tot een aantal van 1.645.700 Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners is in deze periode gestegen van 420 naar 433. In dezelfde periode is het aantal personenauto’s in Nederland met 13% gestegen. Per 1.000 inwoners is het autobezit in Nederland 501 (472 in 2013). In 2023 was zowel in Nederland als Zuid-Holland sprake van een stijging van het autobezit ten opzichte van een jaar eerder.
Binnen Zuid-Holland is een duidelijk verschil waar te nemen in het autobezit per 1.000 inwoners binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en het deel van Zuid-Holland buiten dit gebied, overig Zuid-Holland (OZH). In overig Zuid-Holland ligt het autobezit per 1000 inwoners een stuk hoger dan in de MRDH. Ook is in de periode 2013-2023 het autobezit per 1000 inwoners in OZH meer gegroeid (+4,8%) dan in de MRDH (+2,2%). Binnen de MRDH is in 2023 het autobezit per 1000 inwoners in de Rotterdamse gemeenten hoger dan in de Haagse gemeenten.

Bestelauto’s

Het totaal aantal geregistreerde bestelauto’s is in de periode 2013-2023 in Nederland toegenomen met 19% tot een aantal van 989.800. In delzefde periode is het aantal bestelauto’s in Zuid-Holland met 16% gestegen tot een aantal van 166.900. Vermoedelijk is de fors gestegen verkoop via internet één van de achterliggende oorzaken hiervoor.

Vrachtauto’s

Het totaal in Nederland geregistreerde aantal vrachtwagens (inclusief trekkers) is in de periode 2013-2023 met 6,5% toegenomen tot 146.500. In Zuid-Holland is het aantal in dezelfde periode nagenoeg gelijk gebleven. In 2023 waren er in Zuid-Holland 26.500 geregistreerde vrachtauto’s (inclusief trekkers)

In onderstaande dashboard zijn de cijfers per gemeente opgenomen voor de periode 1980-2020