Lopend

​​​​​​​​​​​​​​​​Stikstof

Wij analyseren en ontrafelen we op dit moment de data over stikstofuitstoot. Zo zoeken we naar kansen om stikstof terug te dringen, met onze partners en in het landelijke Programma Aanpak Stikstof.

Het doel is ruimte te houden voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur te ontwikkelen en minder stikstofdepositie te genereren. Overheden, natuurorganisaties en ondernemers werken hierin samen.


bron: Cijfers volgens M16L (PAS – Programma Aanpak Stikstof 2017)

Transit Oriented Development

De provincie wil ruimtelijke ontwikkelingen in stationsomgevingen stimuleren. Aan de hand van de Handreiking Transit Oriented Development maken wij een interactief instrument, waar je kunt zien in welke mate een woon-leefomgeving ruimtelijk gericht is op het aanwezige station.

Het instrument laat zien welke verbeteringen toe te passen zijn om het gebied beter te gaan gebruiken qua ruimte en mobiliteit.