Goederenvervoer over water

Zuid-Holland is een internationaal transport knooppunt. Goederenstromen vanuit de havens en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw gaan de provincie in en uit. De provincie Zuid-Holland zet zich daarom in voor een optimaal functionerende infrastructuur met uitstekend bereikbare knooppunten welke de slagaders vormen van onze economie. Inzicht in de goederenoverslag binnen de provincie is hiervoor nodig. Deze factsheet biedt dit voor het goederenvervoer over water. In de periode 2007-2017 is de totale overslag over water (binnenvaart) toegenomen met 13,1%.

​​​​​​​​Overslag binnenvaart

De overslag van goederen in de binnenvaart in Zuid-Holland is in de periode 2007-2017 toegenomen met 13,1%. Deze periode wordt gekenmerkt door een sterke dip in het jaar 2009, het dieptepunt van de economische en financiële crisis. Na een sterke stijging tussen 2009 en 2011 ligt sindsdien de totale overslag boven het niveau van voor de crisis. In 2017 is zelfs een tot nu toe recordaantal van 177.728 kiloton aan goederen geladen en gelost. Het overgrote deel van de goederen wordt, vanzelfsprekend, geladen en gelost in de Rotterdamse haven. Een aantal productgroepen die relatief veel in andere gemeenten binnen Zuid-Holland geladen of gelost worden per binnenvaartschip zijn: meststoffen, ruwe mineralen & bouwmaterialen en in mindere mate landbouwproducten & levende dieren en voedingsproducten.
Opvallend is dat de productgroep meststoffen de enige is waarvan meer wordt gelost dan geladen. Daarbij moet gezegd worden dat deze groep in het totaal een beperkte omvang heeft.​In de periode 2007-2014 is de overslag in de productgroepen: chemische producten, landbouwproducten & levende dieren, overige goederen & fabricaten en vaste mineralen toegenomen. De overslag in metalen en metalen haffabricaten is stabiel gebleven en in de andere productgroepen heeft een daling plaatsgevonden.

Containeroverslag Rotterdamse haven

In de periode 2007-2020 is het totale containervervoer in de Rotterdamse haven met 32,9% toegenomen tot 14,3 miljoen TEU (1 TEU is één 20 voets-container). In 2020 is het aantal overgelsagen TEU ten opzichte van 2019 met 3,1% gedaald. Dit als gevolg van de corona pandemie. Ruim 31% van de containers betreft het zogenoemde zee-zee doorvoer (containers die in Rotterdam aankomen en vervolgens vanuit Rotterdam naar een andere zeehaven vertrekken).
De overige containers worden verder getransporteerd via de weg, het spoor of de binnenvaart. In de periode 2007-2015 is de ontwikkeling van het containervervoer in de binnenvaart toegenomen, terwijl over de weg de ontwikkeling in deze periode is gedaald.