Goederenvervoer over de weg

Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Goederenstromen vanuit de havens en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw gaan de provincie in en uit. Het totale goederenvervoer over de weg dat geladen of gelost is in Nederland is in de periode 2005-2015 met 9% afgenomen (in kiloton gewicht). Het goederenvervoer over de weg geladen of gelost in Zuid-Holland is in dezelfde periode met 17% afgenomen. Ongeveer 60% van de goederen die in Zuid-Holland geladen wordt heeft ook een bestemming in Zuid-Holland.

​​​​Goederenvervoer over de weg in Nederland en Zuid-Holland

In de periode 2005-2015 is het goederenvervoer over de weg in Nederland en Zuid-Holland, in kilotongewicht, afgenomen. Binnen deze periode nam het vervoer over de weg tussen 2005 en 2007 nog toe. Daarna vertoont de ontwikkeling een gestaag dalende lijn met in sommige jaren een kleine toename zoals tussen 2012 en 2014. In totaal volume wordt in Zuid-Holland een vijfde deel van het totaal aantal kiloton geladen of geloste goederen in Nederland over de weg vervoerd (dashboard 1). Voor Zuid-Holland geldt dat in 2015 bijna 60% van de goederen die een herkomst hebben in Zuid-Holland ook een bestemming hebben in Zuid-Holland. Van de goederen die in het buitenland geladen zijn, heeft ongeveer 20% een bestemming in Zuid-Holland (dashboard 2&3).
Voor de goederen met een herkomst in een regio binnen Zuid-Holland geldt, dat deze in de meeste gevallen ook een bestemming binnen die regio hebben. Daarna is voor bijna alle regio’s Groot Rijnmond de belangrijkste bestemming. Het volume aan goederen vanuit of naar de regio Groot-Rijnmond is ongeveer tien maal het volume in de andere regio’s. Verder is de daling van het volume met een herkomst en bestemming in Zuidoost-Zuid-Holland opmerkelijk. Van 7.700 kiloton in 2010 naar 2.700 kiloton in 2015​ (dashboard 4).

Bron: CBS