Geplande woningvoorraadtoename

Op deze pagina vind je feiten en cijfers over de geplande woningvoorraadtoename in Zuid-Holland, te weten:

  • Geplande versus gewenste woningvoorraadtoename
  • Geplande woningvoorraadtoename naar woningkenmerken
  • Geplande woningvoorraadtoename naar ligging
  • Vergunde nieuw te bouwen woningen

Diverse feiten en cijfers worden toegelicht in de Woonbarometer 2020.